Miten öljyonnettomuuksiin on varauduttu Loviisan ydinvoimalaitoksella?

Loviisan voimalaitoksella on varauduttu Suomenlahdella tapahtuvan öljyonnettomuuden varalta. Voimalaitoksella käyttöönotettavat keinot riippuvat laitoksen käyttötilanteesta ja öljypäästön sijaintipaikasta. Tarvittaessa tehoajolla oleva laitos ajetaan alas ja jäähdytysveden otto käännetään poistopuolelle, joka on eri puolella voimalaitossaarta.

Suuressa öljyonnettomuudessa öljy voi lähestyä myös tätä vedenottoa. Tällöin on mahdollisuus siirtyä laitosalueen sisäiseen jäähdytyskiertoon. Näin jäähdytystä on mahdollista jatkaa vuorokauden verran. Sisäisen jäähdytyskierron vesi lämpenee vähitellen.

Mikäli jäähdytysvettä ei voida edelleenkään ottaa merestä, on laitosta mahdollista jäähdyttää puhaltamalla sekundääripiirin puhdasta vettä ilmakehään. Tätä voidaan jatkaa useiden päivien ajan ilman lisäveden tarvetta. Mikäli ongelmallinen tilanne jatkuisi, puhdasta vettä kuljetetaan laitokselle. Vettä tarvitaan noin 20 kuutiometriä tunnissa.

Jos laitos on öljyonnettomuuden sattuessa vuosihuollossa, on jäähdytysveden tarve jo lähtökohtaisesti pienempi. Tällöin käytetään samoja toimenpiteitä sisäiseen jäähdytyskiertoon asti. Höyryn ulospuhallusta ei kaikissa vuosihuollon vaiheissa voida käyttää, mutta toiminto saadaan käyttöön noin vuorokaudessa vuosihuollon ajankohdasta riippumatta.

Mikäli öljyistä merivettä on päässyt kaikista varotoimista huolimatta jäähdytysjärjestelmiin, on laitosta jäähdytettävä edellä kuvatulla höyryn ulospuhalluksella ja aloitettava tarpeelliset puhdistustoimet. Osana pitkäjänteistä turvallisuuden parantamista Fortum suunnittelee merivesijäähdytykselle rinnakkaista jäähdytysjärjestelmää. Tämä parantaisi edelleen turvallisuutta erityisesti laitosten seisokkitilojen aikana öljyonnettomuuksien ja myös esim. voimakkaan leväesiintymän varalta.

Ydinvoima

Kommentoi kirjoitusta "Miten öljyonnettomuuksiin on varauduttu Loviisan ydinvoimalaitoksella?"

Ydinreaktioita Facebookissa
Seuraa meitä twitterissä
Navigoi
Kategoriat