Tuomioistuin kyseenalaistaa Saksan ydinpolttoaineveron laillisuuden

Hampurin, Ala-Saksin ja Schleswig-Holsteinin osavaltioiden verotuomioistuin (Finanzgericht) Saksassa päätti syyskuun 16. päivänä toistaiseksi keskeyttää ydinpolttoaineveron perimisen kahdelta voimalaoperaattorin laitokselta. Tuomioistuin perusteli päätöstään sanomalla, että laki saattaa olla perustuslain vastainen.

Verolla olisi kerätty Saksan valtion kassaan noin 2,3 miljardia euroa vuodessa. Vero oli osa vuonna 2010 solmittua sopimusta, jolla oli tarkoitus jatkaa ydinvoimalaitosten käyttöikää. Käyttöiän jatkamisesta luovuttiin Fukushiman tämänvuotisen onnettomuuden jälkeen, mutta polttoaineveroa ei poistettu.

Vaikka ydinvoiman käytöstä on päätetty luopua vaiheittain vuoteen 2022 mennessä, hallitus on yhä pyrkinyt pitämään polttoainesauvaveron voimassa, sillä sen näkemyksen mukaan nämä kaksi päätöstä eivät ole muodollisesti yhteydessä toisiinsa. Saksan liittotasavallan hallitus on jo ilmoittanut valittavansa päätöksestä, sillä se haluaa edelleen pitää kiinni polttoainesauvaverosta.

Monet saksalaiset energia-alan asiantuntijat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että tällaisella verotuksella saatetaan vaarantaa tärkeät investoinnit uusiutuvaan ja kaasukäyttöiseen tuotantokapasiteettiin. Päätöksestä saattaa muodostua esimerkkitapaus useille muille asiaa parhaillaan käsitteleville saksalaisille verotuomioistuimille. On mielenkiintoista seurata miten asia etenee lähikuukausina.

Jokapäiväistä

Kommentoi kirjoitusta "Tuomioistuin kyseenalaistaa Saksan ydinpolttoaineveron laillisuuden"

Ydinreaktioita Facebookissa
Seuraa meitä twitterissä
Navigoi
Kategoriat