Loppusijoitukseen valmistautumista ympäristöä kunnioittaen

Luonto on konkreettisesti lähellä posivalaisia. Työmaatoimistolla työskentelevät voivat seurata ikkunasta lähes viikoittain jänisten temmellystä pihamaalla tai keväisin lintujen pesimäpuuhia.  Joitakin vaaranhetkiäkin on koettu, kun liian tuttavalliseksi heittäytynyt koppelo on ahdistellut ulkona kulkijoita.

Posiva ja TVO ovat tutkineet vuosia Olkiluodon saaren ympäristöä niin maan pinnalla, meressä kuin maan allakin. Tutkimukset ovat monipuolisia ja niiden tarkoituksena on mm. selvittää, miten maanalaisen tutkimustila ONKALOn ja myöhemmin loppusijoitustilojen rakentaminen vaikuttaa ympäröivään kallioperään, pohjaveteen ja pintaympäristöön.

Ympäristötutkimusta Olkiluodossa

Metsien tilaa seurataan esimerkiksi neulasnäytteistä sekä havainnoimalla sadeveden määrää ja ominaisuuksia, maahan suotautuvia vesiä ja haihduntaa. Riistapopulaatioiden tilaa seurataan vuosittain ja myös muuta eläimistöä tutkitaan säännöllisin väliajoin. Posivalle on hankittu jopa pieni krematorio näytteiden arkistointia helpottamaan.

Meriympäristön seurantaan kuuluu mm. veden laadun, planktonin, kalaston ja pohjaeläimien tarkkailu. Vesiekosysteemiä ja sedimentaatiota seurataan myös Eurajoessa ja Lapinjoessa. Osa näistä tutkimuksista kuuluu TVO:n ja muiden alueen toimijoiden velvoitetarkkailuohjelmiin ja osa tehdään Posivan toimesta. Maan alla tehdään tutkimuksia sekä tutkimustila ONKALOssa että maan pinnalta kairatuissa tutkimusrei’issä. Myös lähialueen porakaivot kuuluvat seurannan piiriin.

Loppusijoituspaikkakunnan ympäristöä

Tähänastisten tutkimusten perusteella ympäristön tilassa ei ole havaittu merkittäviä Posivan toiminnasta aiheutuneita muutoksia. Tarkempaa tietoa Olkiluodossa tehdyistä ja suunnitelmissa olevista tutkimuksista sekä niiden tuloksista löytyy mm. Posivan nettisivuilta: TKS-2009 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto: Selvitys suunnitelluista toimenpiteistä ja niiden valmistelusta vuosina 2010-2012.

Jokapäiväistä

Kommentoi kirjoitusta "Loppusijoitukseen valmistautumista ympäristöä kunnioittaen"

Ydinreaktioita Facebookissa
Seuraa meitä twitterissä
Navigoi
Kategoriat