Energiapolitiikka

33 kommenttia “Ydinvoima tärkeä osa hiilineutraalia tulevaisuutta”

 1. “Visio osoittaa, että tämä kaikki voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja niin, että samalla lisätään omavaraisuuttamme.”

  Kuten puhetta on ollut perustuu visio
  (ydinvoiman merkittävä rooli tulevaisuudessa globaalisti ja Suomessa) toiveajatteluun Gen IV sukupolven kaupallistamisesta ja/tai thoriumin polttoainekierron kaupallistumisesta. Tai vaihtoehtoisesti siitä että Suomella on erityisasema rajallisten uraaniresurssien käyttäjänä. Eli Visio ei osoita mitään vaan pelkästään visioi – nimensä mukaisesti.

  “Tavoitetta ei kannata kasvattaa tästä suuremmaksi, kun otetaan huomioon tuulivoiman ominaisuudet tuotantotasoltaan vaihtelevana energiamuotona.”

  Hämmästyttävää, mutta muualla maailmassa ei tuulivoiman osuutta aiota rajata tälle tasolle. Mitään järkiperusteita (teknillistaloudellisia) ei ET ole esittänut sille miksi tuulivoiman osuus olisi Suomessa 2050 näin alhainen (alle 15% tuotannosta).

  Ainoa syy miksi tuulivoima rajataan noin alas on se että sen kasvattaminen, esimerkiksi vaikkapa 50%:iin, kyseenalaistaisi nykyisen ydinlobbauksen järkevyyden. Työmotivaatiohan saattaisi siinä mennä…

  Puun energiankäytön ja sähkön liikennenkäytön osalta olen kuitenkin samoilla linjoilla. Lisätään mieluummin tuulivoiman ja lämpöpumppujen määrää ja käytetään puuta mieluumin toisen sukupolven biopolttoaineiden valmistamiseen.

  Tämä on viimeinen kierros kun ydinvoimalalupia jaetaan. Tämän vuoksi ovat kaikki niitä kärkkymässä. Eihän esimerkiksi Fortumilla olisi muuten tarvetta olla mukana, jos motiivina on korvata Loviisa 1&2. Jo muutaman vuoden päästä täälläkin pohjan perukoilla ymmärretään että uusiutuvat ovat järkevämpi vaihtoehto. Silloin ei enää lupia tipu.

  Ps. Uusimpien ennusteiden (sekä BTM että GWEC) mukaan tuulivoima ohittaa kapasiteetissa ydinvoiman jo vuonna 2014. Tuotannossa mahdollisesti jo ennen vuotta 2020, jos hyvin menee. Todennäköisesti kuitenkin välillä 2021-2023.

 2. Jukka Leskelä

  Visio on tavoitteellinen, siis tahtotila. Tahtotilaa siinä kuitenkaan ei ole se, kuinka paljon ydinvoimaa ja tuulivoimaa pitää olla eikä visio ole mikään ydinvoimalobbauspaperi. Tavoitteeksi asetettiin:
  - tukea kansalaisten hyvinvointia ja kansallista kilpailukykyä
  - vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
  - lisätä energiatehokkuutta
  - tukea kotimaisen energian hyödyntämistä
  - löytää kustannustehokkaita ratkaisuja

  Näistä tavoitteellisista lähtökohdista pohdittiin ensiksi energian kulutus ja sen jälkeen sitä, miten sähkö ja kaukolämpö voitaisiin tuottaa vastamaan kysyntää.

  Ajatuksena on ollut, että niihin tuotantomuotoihin investoidaan, jotka ovat kaupallisesti kannattavia. Mikään tuotantomuoto ei ole tukien varassa ja vastaa kaikista tuotantoon liittyvistä kustannuksista. Tuotanto sijoittuu markkinalla sinne, missä sillä on parhaat olosuhteet.

  Teimme oletuksia teknologioista ja hinnoista. Tekemiemme oletusten mukaan ydinvoima ja tuulivoima ovat molemmat kaupallisesti kannattavia tuotantomuotoja. Molempien osalta voi toki hyvin kysyä, miksi tyydyttiin siihen määrään, mitä esitimme.

  Tuulivoiman olemme arvioineet merkittäväksi tuotantomuodoksi niin meillä kuin erityisesti vielä parempien tuuliolosuhteiden alueilla. Tuulivoiman osalta visio on joidenkin näkökulmasta aliarvioiva, mutta päinvastaisiakin mielipiteitä on ollut kosolti. Tässä suhteessa visio onnistui hyvin: saamme aikaan keskustelua siitä, miten tavoittelemaamme energiatulevaisuuteen päästään sen sijaan, että keskustelemme päivänkohtaisista tuista tai ydinvoimaluvista.

  Parhaillaan meillä on muuten käynnissä sähkömarkkinan osalta vastaavaa visiotyötä. Siinä joudutaan jollain tavalla käymään läpi sitä, miten markkina tulevalla tuotantorakenteella toimii. Odotan itse mielenkiinnolla sen työn tuloksia.

  Energiavisiossamme päädyimme monipuoliseen tuotantojakaumaan, jolla on sähkömarkkinan ja kustannustenkin kannalta monia hyviä puolia verrattuna siihen, että oletettaisiin jonkun yksittäisen tuotantomuodon valtaavan markkinan lähes kokonaan.

  On tietenkin epätodennäköistä, että esittämämme jakauma sellaisenaan toteutuisi eikä meidän visiossamme rajoiteta mitään tuotantomuotoa jollekin tasolle.

  Jarin kommentissa välittyy sellainen ajatus, että ydinvoima olisi jotenkin itseisarvoinen asia. Että nyt pitää saada väkisin lupa, koska parin vuoden päästä ydinvoima ei olisikaan enää kannattavaa. Jos kerran näin olisi, niin miksi ihmeessä mikään yhtiö tavoittelisi ydinvoimalupaa? Ei ydinvoima voi olla itseisarvoinen asia kenellekään yritykselle, joka kaavailee investoivansa siihen luokkaa 5 miljardia euroa. Ihanko oikeasti voitaisiin ajatella, että tällainen sijoitus tehtäisiin “koska nyt on viimeinen hetki saada siihen lupa”?

  Tuulivoimaan investoidaan nyt paljon, kuten Jari totesi. En itse näe kisaa ydinvoiman ja tuulivoiman kesken. Molempia tarvitaan fossiilisten korvaamiseen. Ydinvoima ei juuri lähivuosikymmenellä lisäänny, kun projekteja ei ole kovin paljon käynnissä ja kapasiteetti vanhenee. Ilmaston kannalta se ei ole mikään hyvä juttu.

  Siitä voisit esittää myös arvion, että minä vuonna Euroopassa ei tuulivoimalle enää makseta tukia. Tuulivoimateollisuuden lupaukset tästä ajankohdasta ovat häilyviä ja eteenpäin siirtyviä.

 3. Oikeastaan olemme tavallaan samaa mieltä, jos asian haluaa parhain päin nähdä. Toivomme molemmat että tuulivoima ja ydinvoima muodostavat >50% Suomen sähkön tuotannosta vuonna 2050.

  “Että nyt pitää saada väkisin lupa, koska parin vuoden päästä ydinvoima ei olisikaan enää kannattavaa. Jos kerran näin olisi, niin miksi ihmeessä mikään yhtiö tavoittelisi ydinvoimalupaa?”

  Ymmäsit ehkä hieman väärin. Kyse ei ole kannattavuudesta investoijan vaan yhteiskunnan kannalta.

  Ydinvoimalupaa tulee pystyä perustelemaan yhteiskunnan kokonaisedulla. Niin kauan kun on sellainen kuva että ydinvoiman rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, niin lupia irtoaa. Muutaman vuoden sisällä, nykykehityksen jatkuessa (mm. tuulivoiman osalta), tämä mielipide väistyy, jolloin lupia ei enää saa.

  Milloinka tuulivoima ei Euroopassa tarvitse tukia? Aika lailla avoin kysymys, koska tuulivoiman lisäyksellä eri järjestelmiin Euroopassa on niin eri kustannus. Tuulisuus eon erilainen eri maissa ja polttoaineiden hintakehitys ja päästöoikeuksien hintakehitys ovat myös muuttujia, joiden arviointi on haastavaa.

  Sanoisin että Irlannin tuulioloissa ja tuotannon rakenteella tukien tarve loppuu jo ennen vuotta 2020. Tässä ei kuitenkaan huomioida säätövoiman ja siirron kustannuksia, jotka ovat melko suuret, Irlannin tuottaessa 40% tuulella 2020. Maalle rakennettu tuulivoima tarvinnee Euroopassa yleensä ottaen tukia vielä muutaman vuoden 2020 jälkeen ja merituulivoima vielä pidempään.

  Toinen mielenkiintoinen kysymys on että tullaanko lainsäädännöllä ohjaamaan tuulivoiman rakentamista, niin ettei kannattavuutta voi maksimoida tuottajan puolelta.

  Otetaan Saksa. Nyt tuulella tuotetaan 7% sähköstä ja maalle on paikkoja kaikkiaan, repowering huomioituna, noin 15% tuotannolle, mikäli sallitaan tuottajan kannalta optimaalinen voimalasijoittelu eli voimaloiden etäisyys 5-7 x roottorin halkaisija (D), jolloin puistohäviöt jäävät melko pieneksi.

  Lainsäädännöllä voitaisiin pakottaa “tiivistämään” tuulipuistot, vaatimalla sijoitteluksi 3-4D, jolloin samalta alueelta saadaan jopa tuplamäärä tuotantoa. Tämä laskee kuitenkin kokonaiskannattavuutta voimakkaasti. Toisaalta, jos merituulivoima ja muut vaihtoehdot ovat vielä kalliimpia niin näin tullaan toimimaan (oma ennuste).

 4. Ydinvoiman CO2 -päästöt ja niiden määrät
  Erilaisten energia- ja sähköntuottomuotojen väliset elinkaari -analyysit osoittavat, että ydinvoima ei pärjää kaasulla, vesivoimalla tai tuulienergialla tuotetulle sähkölle hiilidioksiidi ja muiden kasvihuonekaasujen päästöissä.
  CO2-päästöt lasketaan kansainvälisissä vertailussa (IEA, USA, Saksa, Itävalta) elinkaarimallin mukaan, toisin kuin Suomessa.
  Koko tuotantoprosessin eri vaiheiden aiheuttamat kasvihuonekaasu -päästöt lasketaan realistisesti mukaan. (Life-Cycle Analysis)
  _
  Ydinvoiman Co2 -tuotot. Elinkaarianalyysistä (LCA)
  Helppotajuinen kuvasarja uraanin eri jalostusvaiheista ja niiden jätetuotoista.
  The nuclear chain (from uranium mining to waste storage) is the most complex
  and extensive of all energy systems.
  http://www.million-against-nuclear.net/million_brochure_all_72dpi.pdf
  _
  Co2-päästöt lasketaan kansainvälisissä vertailussa (IEA, USA, Saksa, Itävalta) elinkaarimallin mukaan, toisin kuin Suomessa. Koko tuotantoprosessin eri vaiheiden aiheuttamat kasvihuonekaasu -päästöt lasketaan realistisesti mukaan. (Life-Cycle Analysis). http://www.tegenstroom.nl/files/CO2reportoeko.pdf

  Ydinvoiman CO2-päästömyytti koskee vain itse reaktorin toimintaa, jossa ei toki vapaudu hiilidioksidia kuten esimerkiksi hiilen poltossa. Tämä on kuitenkin vain pieni osa koko totuutta ja ydinvoiman koko elinkaarimallia.
  Tutkimuksessa rikkailla malmivaroilla ydinvoiman CO2-päästöt ovat 1/5-1/3 maakaasuvoimalan päästöistä, mutta siirryttäessä yhä köyhempiin malmipitoisuuksiin ydinvoiman hiilidioksidipäästöt nousevat suuremmiksi kuin maakaasulla. Tästä syystä ydinvoima on kestämätön ratkaisu ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi koska sen CO2-ominaispäästöt ovat silloin fossiilisten polttoaineiden tasolla.
  Maapallon uraaniesiintymien lukumäärä on suurimmillaan noin 0,0003 pitoisilla mailla (malmipitoisuus 0,0003 %, eli 3 ppm U). Taloudellisesti hyödynnettävien uraanivarojen malmipitoisuusraja-arvo on 0,01 %. Näitä esiintymiä on maapallolla erittäin harvassa ja yli 99 % maapallon uraaniesiintymistä on tätä heikkopitoisimmilla mailla.
  Uraani esiintyy myös merivedessä ja makeissa vesissä, mutta pitoisuus on tällöin alle 0,001 ppm U.
  Pääkaupunkiseutua lähellä sijaitsevan Askolan malmipitoisuus on 0,1 % ja Solkin Rautaruukin ja Kemira Growhon omistamalla alueella vastaava pitoisuus on 0,01 %.
  Ydinvoiman CO2-päästö, eli hiilidioksidipäästö on Suomessa luokkaa 50-260 g/kWh.
  Tämä on peräti 10-55 kertainen määrä verrattuna tuulivoiman sähköntuotannon elinkaaren aikana syntyneisiin hiilidioksidipäästöihin.
  _
  http://www.nirs.org/mononline/nukesclimatechangereport.pdf

 5. Vattenfall, “tuo valehtelva ympäristöjärjestö”:
  Ydinvoima aiheuttaa CO2 päästöjä
  Ruotsalaiset tunnustivat jo v. 2005, he ovatkin lähempänä Eurooppaa ja sivistystä, kuin aivopestyt ydinvoimainssimme itärajalta.
  Tämä julkaisu kuvaa hyvin pedagogisella tavalla, paljon kuvia, miten objektiivisesti ruotsalaiset kykenevät suhtautumaan erilaisten energiantuotannon vaikutuksiin, niiden elinkaarimallin avulla.
  -Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu saisi ottaa tästä oppia, mutta osataanko siellä enklantia, entä vihataanko idässä ruottia?

  LIFE-CYCLE ASSESSMENT VATTENFALL’S ELECTRICITY IN SWEDEN
  January 1, 2005
  (s. 11) Nuclear power
  Sweden’s twelve nuclear reactors were built between 1965 and 1984, responding to the country’s increasing need for power. They were placed in four different locations; Ringhals and Barsebäck on the west coast, and Oskarshamn and Forsmark on the east coast. Vattenfall has a majority share in the plants at Ringhals and Forsmark. Nuclear power constitutes base power. The generation can only be increased or decreased to a minor degree in response to short-term fluctuations in demand.

  (s. 20) Results – Vattenfall’s electricity in Sweden
  Average emissions of fossil CO2 (g/kWh) from Vattenfall (total 5.8 g/kWh electricity)
  - Ydinvoiman osuutta kuvaavat pylväät ruskeankeltaisella.
  (s. 22) Results per distributed kWh for each power source
  Emissions of fossil CO2, g/kWh electricity delivered to household customer
  _
  http://www.vattenfall.com/en/file/2005-lifecycleassessment_8459810.pdf

 6. Kannattaa olla pikkuisen tarkkaana, kun eri elinkaariraportteja lukee. Kaksi tosiasiaa kuitenkin:

  1) Pääosa ydinvoiman elinkaaripäästöistä tulee polttoaineen isotooppirikastuksesta

  ja

  2) Mitä köyhempiin malmeihin mennään, sitä heikompi saanto ja suuremmat päästöt malmin rikastamisesta.

  Näistä ensimmäisen päästöt laskevat jatkossa, kun siirrytään yhä enemmän sentrifuugirikastukseen ja jos mahdollisesti saadaan laserrikastus kaupallistettua. Isotooppirikastus tapahtuu sähköllä ja sähköntuotannon ominaispäästön laskiessa, laskee myös tämän vaiheen päästörasite.

  Malmirikastuksen päästöt taas kasvavat kun siirytään yhä köyhempiin malmeihin, mutta kuinka paljon? Monenlaista “tietoa” on saatavilla.

  En pidä mahdottomana että CO2-rasite nousee jatkossa muutamaan kymmeneen grammaan per kWh (aurinkopanelien tasolle), mutta 260 g on jo kova väite.

  Ydinvoima ei ole päästötön, mutta sen kasvava CO2-rasite ei kuitenkaan ole sen pääongelma.

 7. Tuulivoimasta nyt ei saada kannattavaa koskaan, missä tahansa sitä onkaan rakennettu suuremmissa määrin niin se on osoittautunut niin taloudelliseksi, tekniseksi kuin ymäristölliseksikin katastrofiksi, eikä se missään ole oikeasti korvannut yhtään mitään, saatikka oikeasti vähentänyt hiilidioksidipäästöjä yhtään. Kannattaisi ottaa oppia muiden virheistä.

  http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/04/08/wind-power-is-a-complete-disaster.aspx

  http://www.wind-watch.org/documents/wp-content/uploads/Schleede-High-Cost-Low-Value-Electricity-from-Wind.pdf

  http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/Wind_energy_-_the_case_of_Denmark.pdf

  Ja teoria hiilidioksidin katastrofalisesta lämmittävästä vaikutuksesta on myös osoittautunut huuhaaksi.

 8. Puhut asiaa ja niin puhun minäkin. Käsittelen ydinvoiman ja ydinaseiden suhdetta seippaperäisesti blogissani:

  http://urhostyrman.blogspot.com/2010/04/ydinasiaa-kohmeloisille-peipposille.html

 9. ‘*Jo 1988 USA MIT ilmoitti, että uraanimalmien laskettua 0,4% alle muuttuu maailman jokainen ydinvoimala energianegatiiviseksi. Näin tapahtuikin jo 2008. EU kuitenkin etunenässä päätti julistaa uraanikaivosten energiataseet ja CO2 tutokset salaisiksi! Tällä hetkellä 1kWh ydinenmergian takia poltetaan fossiilidieseliä JO 2kWh. Ja tilanne pahenee jatkuvasti! Eli ydinvoima lakkasi olemasta energiaa 2008. Nyt koetettiin muuttaa plutonium energiapositiiviseksi laserisotooppierottimin. Mutta 90% saanti romahti CERN kokeissa 11%. Näin myös maailman tulevaisuudenkin plutonioumlaitokset OL-3 eteenpäin on 1000-kertaa vaarallisempia energianegatiivisen plutonioumopolton laitoksia! Ja kokeet toki juliostettiin niinikää salaisiksi.
  ————

  Y-taustapiilotettua.

  Postimerkin kokoinen ilmoitus U.R.21.04.2010: “Olkiluoto-3 myöhästyy lisää. Olkiluoto-3 valmistuminen saattaa viivästyä jopa vuoteen 2014, (+2v= 5VUOTTA!) Kirjoittaa Helsingin Sanomat. Lehti on pyytänyt eri asiantuntijoilta arvioita voimalan valmistumisesta. Arviossa suhtaudutaan epäilevästi Arevan valmistumisensa v.2012 ilmoituksiin. Aikataulua epäilee myös TVO:n projektijohtaja Jouni Silvennoinen”. . Mielenkiintoista miten juuri tällaiset karmivan kohtalokkaat miljardien ja miljardien lisätappiorealiteettien ydinalan uutiset jemmattiin tarkoin pois suitsutetun ydinvoimapäätöksien varjoon. YLE toimittaja Harakka ilmoitti n. 2v sitten, että Suomen TVO:lle tullaan määräämään kansainvälinen ranskalaisomistus, kun mm. OL-3 ongelmiin etsitään epätoivoratkaisu. Harakka erotettiin sanomisistaan heti! Peter Lund esiinnosti julkisuuteen YLE:ssä ettei Suomi kykene millään ydinvoiman lisärakentelullaan takaamaan EU:n uudisenergiansa edessä olevaa kasvua edes +38%. Saati 2050 odottavaa +78% osuutta. Eikä maassamme tavoitetta edes yritetä toteuttaa. Jo NYT on uutisoinissa alettu avoimesti esittää mitä ydinherrat juonittelee:

  Eilen 21.04 jukaistiin päätös siitä, että vastoin kaikkia nykyisiä ydinturvalakejamme maamme aukaisi Fennovoiman ulkomaalaisen ydinjätteen tuontioikeudet rajoittamattomana EU:sta! Julkisuuteen kokonaisefektiä ei toki suoraan päästetä. Vielä pari päivää sitten jopa TVO kieltäytyi ottamasta Fennovoiman ydinjätteitä. Nyt aihe on kuin pois taiottu ja ydinjätteelle TVO/Posivaa myöten on niin rajoittamaton tuontioikeus EU:sta ettei aihesta viitsitä enää sovittuna edes keskustella. Kun ulkomaalaiselle Fennovoimalle annettiin vapaat kädet, niin sama koskee Arevalle dumbbautuvaa TVO:ta myös. Samalla katoaa taiottuna Suomen uudisenergiaosuutemme tiukat rajaprosentit. Maamme KOKO ydinhuolto lahjoitetaan kansainvälisen plutoniumjalostuksen vapaapudotustoimintaan. Mukana katoavat kaikki hiertävät OL-3 konkkurssipesämaksut ja muut NATO-plutoniumjalostuksen ja uraaninkaivuitten tuhansien kpl tulevien uraanikaivosten kohtalot Askolan isotooppijalostamoon asti kerralla. Myös esim ydinenergian jo alkujaan epäilty n.100% ulkomaalaisuusaste häviää taikomalla. Öö. . kätevää.

  Kansalainen Noroviita taattua A-tube videokoostetta

  Aiheena on tällä kertaa tarkkojen suurennuskuvien 50-200 kertaisista zoomauksista koottu videokooste. HYVIN kuvaavaa, että kansainvälisesti ohjatut NATO sensorit poistivat tämän heti nähtyään systemaattisesti liian vaarallisena faktana viikoiksi. Kukin kohdallaan voi miettiä miksei ydinala halua nähdä AITOA koostetta siitä miten tramaattista säteilyeroosiot lähikatsottuna demottuna on.

  http://atuubi.yle.fi/videot_ja_kuvat/id-1007798

 10. Tuulimyllyhulluttelu on jälleen yksi “hyvä ” esimerkki “yhden virallisen totuuden ” mukaisesta satojen miljoonien vuosittaisesta kulusta joka ei tuota mitään muuta kuin ympäristöhaittoja.

  Eikö tätä saa rauhallisten asiantuntijoiden keskustelulla selitettyä esim tv-ohjelmassa kansalle ja polittisille päättäjille.

  Rahaa tarvitaan ympäristönsuojeluun – vesistöistä alkaen.

 11. Jukka Leskelä

  Ydinvoiman elinkaaren CO2-päästöistä on tehty useita laskelmia samoin kuin muidenkin tuotantomuotojen. Ydinvoiman elinkaaripäästöt ovat samaa luokkaa kuin tuulivoiman, aurinkosähkön ja vesivoiman. Jonkin verran on jokaisessa tuotantomuodossa vaihtelua laitosten välillä. Fossiilisia polttoaineita käyttävien laitosten päästöt elinkaaren aikana ovat luokkaa 10-100 kertaa suurempia.

  Tämäkin kuomaa myös samalla raijasivun omituisen väitteen ydinvoiman energianegatiivisuudesta. Muutenkin on kirjoitus hyvin kummallinen. Asiat totaalisesti sekaisin ja merkillinen joukko salaliittoteorioita.

  Vaikka taitaa olla turha, niin laitan nyt tässä pari asiaa jonoon:

  Toimittajat eivät määrää ydinvoimalaitosten omistajia eivätkä energiayhtiöt potki pois toimittajia töistään.

  Maamme hallitus päätti juuri tällä viikolla, miten Suomi täyttää 38 % uusiutuvan velvoitteensa, samalla ydinvoiman lisärakentaminen sallien. Laskelmat ovat TEMistä saatavilla.

  Fennovoimalla ei kai voi olla ydinjätettä kun ei ole yhtään laitostakaan, ei kotimaassa eikä ulkomailla. Suomessa ei ole tehty päätöstä ulkomaisen ydinjätteen vastaanottamisesta ja laki sen kieltää samoin kuin ydinjätteen viennin maasta.

  Ydinvoimalat eivät käytä polttoaineenaan plutoniumia eikä ydinvoimalaitostemme polttoaine liity millään tavalla mihinkään sotilaallisen, ei NATOon eikä plutoniumin jalostukseen.

  Videopätkä ei puolestaan liittynyt millään tavalla ydinvoimalaitoksiin eikä radioaktiiviseen säteilyyn, jonkinlaista pohdintaa television lasipinnasta ja hehkulampusta.

 12. Hmm, nimimerkki raijasivu taitaa olla ydinvoimalobbyn agent provocateur, joka kehittelee niin päättömiä juttuja, että asiallisemmatkin ydinvoiman vastustajat joutuvat piiloutumaan komeroon repimään hiuksiaan päästä…

  jans:n esittämiä tekstejä on spämmätty tehokkaasti eri keskustelusivustoille, mutta esim. wikipedian artikkeli
  http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_footprint yhdistää vähemmän kiihkoillen lukemia, joista nähdään että koko elinkaarta tarkastellessa ydinvoiman, hiilijalanjälki on samassa suuruusluokassa vesi- ja tuulivoiman kanssa, kun taas fossiilisilla polttoaineilla lukemiin saa laittaa kaksi nollaa lisää perään. Vesivoima on kaikkein vähäpäästöisintä, mikä tietysti on helppo ymmärtää.

 13. Olen energiatekniikan diplomi-insinööri ja ajatteluni lähtökohtana on mielestäni aina ollut kestävän kehityksen mukainen energiantuotanto. Viimeiset 15 vuotta olen työskennellyt ilmastonmuutoskysymysten parissa.

  Perustimme 90-luvun alussa Lappeerannan teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ympäristöjaoston, ja yksi alkuaikojen kysymyksistä, jonka ympärillä pyrimme herättämään keskustelua, oli ydinvoima. Ennen vuoden 1993 eduskunnan ydinvoimaäänestystä tämä oli kuuma peruna ja tuomalla Tampereen yliopiston tuottaman ydinvoimakriittisen valokuvanäyttelyn Lappeenrannan yliopiston käytäville saimme aikaan jonkinlaista paikallista kohua. Maailma oli toisenlainen silloin: Rion ympäristökokous, jossa YK:n ilmastosopimus syntyi, pidettiin 1992. Tuulivoimaihmisille naureskeltiin 90-luvun alussa ja Maailmanpankki rahoitti ainoastaan suuria vesivoimahankkeita tai hiili- ja kaasuvoimaloita.

  Ilmastonmuutos ei ollut vielä tuohon aikaan yleisen keskustelun aihe ja energiapolitiikkaa tehtiin muista lähtokohdista. Toki ydinvoimalobbarit olivat jo keksineet valjastaa ilmastokysymyksen tarkoituksiinsa.

  Itse olin kesätöissä Olkiluodossa 1990 ja suoritin korkeakoulussa useita ydinvoimatekniikan kursseja. On siis vaikea perustella sellaista näkemystä, että ydinvoimakriittisyyteni perustuisi tietämättömyydelle. Ydinvoimakielteisyyteni oli ehkä voimakkainta juuri tuolloin 90-luvun alussa, jolloin myös eduskunta päätti evätä luvat ydivoiman lisärakentamiselle. Minun kantani on aina korostanut ydinvoiman suurinta ongelmaa siinä, että jätämme tulevien sukupolvien ratkaistavaksi omaan energiantarpeeseemme liittyviä ongelmia sellaisilla tavoilla, joista emme voi olla aidosti vastuussa.

  Ilmastotietoisuuteni lisäännyttyä olen suhtautunut ydinvoimaan aikaisempaa positiivisemmin. On totta, että emme voi jatkaa nykyistä öljyyn ja hiileen perustuvaa elämäntapaamme. Ydinvoima näyttäisi olevan yksi ratkaisu tähän ongelmaan.

  Viime aikoina olen kuitenkin miettinyt asiaa enemmän ja tullut siihen tulokseen, että meillä ei ole moraalista oikeutta ratkaista nykyisiä energiaongelmiamme tavalla, joka jättää meille tällä hetkellä tuntemattomia ongelmia tuleville sukupolville. Myös miettien kehitystä 90-luvun alusta tähän päivään, olen vakuuttunut siitä, että löydämme muita vaihtoehtoja – jopa sellaisia, joista meillä ei ole vielä tietoa.

  Pitkän harkinnan jälkeen olen allekirjoittanut “ei ydinvoimaa” -vetoomuksen, koska uskon, että ilmaston kannalta katastrofaalisten ja tulevien sukupolvien kannalta riskialttiiden vaihtoehtojen lisäksi meillä täytyy olla kolmas vaihtoehto. En tiedä, mikä tämä vaihtoehto on, mutta se perustuu varmasti uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja muutamiin sellaisiin asioihin, joita emme vielä tunne. Uskon, että olennaisena osana tässä ratkaisussa voisivat olla mm. Euroopan laajuiset ja mannertenväliset energiaverkot. Yksi esimerkki tällaisista olisi Pohjois-Afrikan ja Euroopan yhdistävä tasajänniteverkko, jossa sähköä tuotettaisiin Saharassa aurinkopaneeleilla.

  Päästökaupassa haluamme mahdollisimman globaaleja ratkaisuja kustannustehokkuuden maksimoimiseksi ja kansainvälisessä tuotteiden ja palvelujen kaupassa yritämme globaalisti minimoida kustannukset ja parantaa tehokkuutta. Samalla tavalla tulevaisuuden energiajärjestelmissä pitää ottaa huomioon toisaalta sekä tuotannon että käytön maksimaalinen tehokkuus ja toisaalta paikalliset ja globaalit energialähteet.

  Sähkö erittäin kehittyneenä ja moneen tarkoitukseen sopivana energiamuotona tulee varmasti olemaan erittäin tärkeä osa tulevaisuuden energiajärjestelmiä. Sen sijaan, että mietimme miten tuotamme kaiken tarvitsemamme sähkön paikallisesti, meidän pitäisi osallistua kansainvälisten ratkaisujen kehittämiseen. Huoltovarmuus on tietysti tärkeä asia, mutta eihän kukaan esimerkiksi elintarvikkeiden osalta mieti sitä, miten voisimme olla täysin omavaraisia. Espanjalaisista tomaateista ei käydä poliittista keskustelua toisin kuin venäläisestä sähköstä.

  Toivon, että tämä kommentti osaltaan avartaisi keskustelua ja auttaisi ymmärtämään sen, että ydinvoima ei ole ainoa vaihtoehto, vaikka emme vielä tietäisikään, mitä muut mahdolliset kehityspolut tuovat tullessaan.

 14. “Sanoisin että Irlannin tuulioloissa ja tuotannon rakenteella tukien tarve loppuu jo ennen vuotta 2020. Tässä ei kuitenkaan huomioida säätövoiman ja siirron kustannuksia, jotka ovat melko suuret, Irlannin tuottaessa 40% tuulella 2020.”

  Palataan hieman tähän aiheeseen, kun sattui silmään tuore Pöyryn Eirgridille tekemä raportti aiheesta eli “Low Carbon Generation Options for the All Island Market”, löytyy ladattavaksi:

  http://www.eirgrid.com/media/Low%20Carbon%20Generation%20Options%20for%20the%20All%20Island%20Market%20%282%29.pdf

  Raportti tarkastelee vuotta 2035 ja lähtökohtana on se että vuoteen 2020 mennään 40% uusiutuva sähkön tuotanto pohjana (lähes kokonaan tuulta).

  Raportista muutamia hyvin mielenkiintoisia poimintoja:

  Tuulivoiman osuus eri skenaarioissa tuotannosta on 46-76%, kuva 34.

  Noin 100 g/kWh hiilidioksidi-intensiteetti (eli 1/5 osa nykyisestä) on saavutettavissa ilman ydinvoimaa tai hiili-CCS, kuva 36.

  Irlannin tuulioloissa tuotantohinta, s. 10. Tuulivoima ydinvoimaa alempi, CCGT marginaalisesti tuulivoimaa alempi.

  Ydinvoiman integrointikustannuksista (yksikkökoon vuoksi) puhutaan paljon, Suomessahan ongelmaa ei tunneta (vielä).

  Sähkön tuotantotavan jakauma on mallinnettu tuntikohtaisesti kuvissa 19 ja 20.

  Tuotantotehon profiilia ei ole muutettu nykyiseen tai se ei vaihtele sen mukaan millainen on tuotannon rakenne eli kaikki mahdollisuudet kulutuksen joustoon (ladattavat hybridiautot ja sähköautot, lämmitys suorasähköllä/lämpöpumpuilla, ym.) on vielä jätetty huomioimatta.

  Kokonaisuutena voi todeta että luokkaa 50% tai yli olevat tuulivoimamäärät näyttävät onnistuvan Irlannissa hyvin, ilman merkittävää vesivoiman määrää. Siirtoverkon vahvistaminen Ranskaan ja Englantiin/Walesiin on kuitenkin avainasemassa. Huomattavaa on että suuri tuulivoiman määrä on siis mahdollista vaikka Irlannista puuttuu mahdollisuus ottaa kaukolämpöverkko mukaan säätöön lämpöpumppuja ja sähkövastuksia käyttämällä.

  Edellä mainittuun raporttiin viitaten voi todeta että myös Suomessa olisi hyvä tehdä täälläkin vastaava study, jossa tuulivoiman määrää olisi varioitu vaikkapa tasolla 30-50%. Tai siis olisi ollut hyvä tehdä päätöksenteon pohjaksi ennen kuin hirtämme itsemme kiinni ydinvoimaan, mikä lienee palstanpitäjienkin tavoitteena.

  Niin kauan on helppoa tehdä lobbaustyötä, kun ei ole parempia vaihtoehtoja kuin hiili tai ydin. Jos ja kun myös pääosin uusiutuvaan energiaan (lue: tuulivoimaan) perustuva järjestelmä on teknisesti täysin mahdollinen Suomessa, niin sen jälkeen tulisi selvittää kysymys mihin hintaan.

  Onko tuo hinta hyväksyttävä verrattuna edullisimpaan, mutta vastuuttoman lyhytnäköiseen ja laajassa mitassa kestämättömään vaihtoehtoon eli ydinvoimaan?

  Luulen että suurin osa palstan pitäjistä ja vieraskirjoittajista tietää sisimmässään vastauksen.

 15. Huomaa kyllä, miksei TEM uskalla jakaa valheitaan julkisesti kansalleen! Koska:

  -Kun minulle esim. ASEA-atom opetti ydinvoimaloittensa perusteista keskeisin lähtökohta oli, että U-235 poltto edustaa VAIN 2/3 osaa peruspoltostaan. Eli 1/3 osa jo silloisista ydinvoimaloista poltti U-238 >neutroni> Pu-239. Joka haljetessaan tuotti kolmanneksen reaktorienergiasta. Nykyään esim. TVO:n sain käräytettyä USA:n tutkintaan siitä, että aiko nostaa tämän 25 arvoisen uraanipolttolimitin laittoman korkeaan 75 polttolimittiinsä. Asia vietiin 5v erityistutkintaan, koska kyse on selkeästä ydinaserikoksesta, kuten 94% maailman uraaneista käyttävä ydinaseteollisuustoimi aina!

  - Ydinenergian tosiaan MIT jo 1988 ilmoitti julkisesti muuttuvan 2008 eteenpäin energianegatiiviseksi. Nyt tilanne onkin se, että jopa suora kivihiilipoltto on 50% siitä CO2 tuotosta mitä ydinvoima kokonaisuutenaan edustaa jokaiselta kWh määrältään. Toki EU määritteli tilanteen paljastettuani salaiseksi. Mutta asia ei toki sillä katoa, että TEM polttaa juhannusperjantainaan 17 huoneellistaan maamme tärkeimpiä ydinturva-arkistojaan Helsinkikonttoristaan ja nauraa päälle.
  ————–

  Säteilyeroosiotutkimuksia.

  19” kuvaputki Sony 27kV.

  Vaan malttakaas vielä tovi. . .!Tein jotain jälleen kerran ihan USKOMATONTA. No hei, eli haalin tuollaisen Sony 27 000V 19 tuuman väripäätteen. Sen panssarilasin paksuus edessä tuumaluokassa ja putkessa sivuillaan on 10mm. Laskeskelin, että pitäisi kyetä L E I K K A A M A A N tuon ympäri, eli lkalkylois urakkameri, 120cm2 kokoinen leikkuuutehtävä 22mm minidril lasilaikalla!! Eihän tuollainen ole edes teoriassa mahdollista! Ja no hei eihän sen “pitäisikään” olla mahdollista! Sinne jää purkausputken säteilyeroosiolöydökset ja muut ankarasti tutkintakielletyt ydinturvallisuuden vaalimat salaisuudet pysyvästi piiloon. Eli kuten jo arvaat JUURI sellainen haaste, jota 60v aikana ei KUKAAN maailmassamme julkisesti ole edes tosissaan koettanut rikkoa. Muuta siis kuin 20W tusinamintrilli käsiin. Upotin koko kuvaputken suurimpaan löytämääni vesipurkkiin. (Kokeilin sekunnin kuivalaikkausta myös ja UNOHDA! Ei mitään mahdollisuuksia noin). Eli putki toki kastuu, mutta samalla työlle saa edes kosmeettisen inhimmilliset toimintaedellytykset. Irtohiukkaset ilmaan ja muut konetyöstökohteitten sulamisvaarat sadasti paremmin haltuun. No eipä mennä ihan heti asiaan vaan odotellaan mitä jatkot tuo tullessaan. Niin eihän mulle NATO-kalunaherrat anatanut sitä mikroskooppiani suin surmin takaisin käsiin, mutta ei se toki ole mikään todellinen este, kun on mistä vääntää maailmansensaatioitaan.)
  ——–
  Jyhkeää dataa alkaa kokoontumaan Sony 19” PC-näyttöprojektini helminä. Ihan siitä riippumatta miten paljon miliisit ydinrahoitettuna koettaa haittata harrastustani selvittää ydinkuoleman mekanismeja. Ikäänkuin kaiken IAEA-ydinrikollisuuden kunniaksi julkaistaan maailman ensi-illassa huikaisevaa kuvaa säteilyeroosiomekanismeista, joita löytyy tässä 27 000V kiihdytysjännitteen tietokoneväripäätteestä. Huomatkaa erityisesti shokeeravat “ydinsähkön tuottona” jo 1960-luvulla muodostuneet “plutoniumläikät” keskellä kuvaa! Oikealla niinikää suuri yksittäinen säteilyeroosioläikkä, ilmeisesti ulkopuolisen mangneettihäirinnän tuotoksena. Näin tapahtuu siis YHÄ kasvavasti. Oivaltakaa miten metalliset maskilangat on useasta kohtaa säteilyueroosio jopa katkonut, erityisesti röntgenöivästä keskustastaan.
  http://kuvaton.com/k/CMZ.jpg
  [img]http://kuvaton.com/k/CMZ.jpg[/img]

  Koko lasikuvaputki on vuorattu peltirakenteilla myös sisäsuppilolla. Huomaa miten tämä sekundäärisen beetta-, röntgensäteilyn suojapelti on suorastaan “valuttanut” iskeymäeroosionsa takia alaspäin kanavasäteilyionien ++..eroosoituneita hiukkasiaan. (Kuvista tulee toimiva, kun lisäätte eteen= hoo,tee,tee,pee, : ja vielä keno, keno.)
  kuvaton.com/k/CMr.jpg

  Kuvaputken kaulaa suojaa kaksinkertainen grafiittikerros, kuten 1940-luvun reaktoreissa. Tässä kuvassa huomaa miten säteilyenergiat uurtavat omia etenemisreitityksiään myös siihen. Putken keskellä on elektronitykkiaukko, jonka päällä oli massiivinen “getteripelti” kiinni elektrodinastassa.
  kuvaton.com/k/CME.jpg

  Tässä kuvassa on koko näyttöputken sydän, 3-reikäinen GBR-väritykki. Sen rinnalla putkesta poistamani getterirengas, jota ei oltukaan elektroniputkityyliin “ammuttu polttaen kalvoksi”. Huomatkaa miten getteristä on syöpynyt yli puolet mangnesiummetalleistaan armottomassa kanavasäteilypommituksissa.
  kuvaton.com/k/CMK.jpg

  Tramaattinen vaihe oli myös nostaa itse 25mm panssarilasitetun maskin paksun alumiinikalvon kanavasäteilyltä suojaama alumiinifolion säteilyeroosoitunut pinta läpivalaisuun. Tätä paksua alumiinikalvoa on epätoivoisesti alettu käyttämään kanavasäteilyeroosiota vastaan. Mutta kuten kuvat osoittaa, elektroniputkista tuttu “saniaiskuviot” ovat haperruttaneet kauttaaltaan koko maskin. Ensin kuva putken sisältä:
  kuvaton.com/k/CMN.jpg

  Jotta tulisi selkeästi dokumentoitua, miten konkreettisesti säteilypolttama on “lävistänyt fosvoria suojaavan metallipinnan”, niin samainen ulkoa, eli sieltäpuolelta käyttäjät tätä röntgen-, kanavasäteily-, beettasäteilytykin tappavat säteilyt silmilleen saa. Nähkää nyt ensimmäisen kerran maailmassa, ohi NSA-TABU:jen millaisin säteilykuvioin meitä pommitetaan:
  kuvaton.com/k/Cdy.jpg

 16. …ja meillä vain lisätään “ydinvoimaloita” surkeilematta! – annas olla kun ensimmäinen ydinterrori kohtaa “netseellistä” Suomea – nasta lautaan vaa jos vielä bensaa saa…

  - lähettäisitkös lisäinfoa s-postiini: gentleman88@suomi24.fi – kiitos!

 17. Koko yhtälön heikoin kohta on siinä, että energiahuollon osalta puhumme “kotimaisesta tuotannosta” ja “huoltovarmuudesta” aivan toisin termein kuin muilla taloudellisen toiminnan alueilla. Nyt kotimaisen elintarviketeollisuuden lakon aikana kukaan ei valita sitä, että pitää syödä espanjalaisia tomaatteja. Kukaan ei ole koskaan asettanut kyseenalaiseksi riisin tuontia tai vaatinut, että riisiä pitäisi viljellä Suomessa.

  Riippuvuutta Venäjän tuontisähköstä demonisoidaan, mutta Suomen ja Pohjoismaiden kasvihuonekaasupäästöjä laskevaa norjalaista vesivoimaa käytetään surutta. Samalla tavalla varmaankin muualla Euroopassa otetaan hymistellen vastaan Suomen suunnitelmat ydinjätteen loppusijoituksesta. Ruotsalaiset päättivät luopua ydinvoimasta, mutta ovat kasvattaneet olemassa olevien reaktorien tehoja ja käyttöaikoja niin, että ydinsähkön osuus vain kasvaa. Kyllä kaikkien – ja varsinkin oikeistolaisten markkinauskovien – pitäisi nähdä, että energiakysymykset eivät ole kansallisia kysymyksiä.

  Tulevaisuuden energiankulutus on varmaankin suurelta osaltaan sähkön kulutusta. Sähkö tulee hiljalleen korvaamaan myös liikenteen polttoaineet hybridi- ja sähköautojen yleistyessä. Kaupungeissa ja muissa väestökeskittymissä lämmitys ja jäähdytys voidaan hoitaa vastapainevoimalaitoiksissa sähköntuotannon sivutuotteena syntyvällä kaukolämmöllä ja kaukokylmällä. Haja-asutusalueilla sähköä kuluttavat lämpöpumput yleistyvät, ehkä yhdessä bioenergiaratkaisujen kanssa. Kestävän kehityksen kannalta sähköntuotannon ratkaisut ovat siis ensisijalla.

  Sähköä tuotetaan nykyisin fossiilisilla polttoaineilla, uusituvista energialähteistä ja ydinvoimalla. Kaikki ymmärrämme, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä ei voi jatkaa – oli syynä sitten näiden rajallisuuus tai ilmastonmuutosvaikutus. Jäljelle jäävät uusiutuvat ja ydinvoima.

  Uusiutuvien merkitystä on vähätelty. Onhan totta, että Suomessa ei tuulivoimalla voida tuottaa Suomen tarvitsevaa energiaa. Toisaalta Saharassa voitaisiin tuottaa aurnkoenergialla koko maailman tarvitseva energiamäärä. Tätä pidetään kuitenkin teoreettisena ja utopistisena laskelmana. 1800-luvulla voitiin ajatella, että Kiinassa voidaan tuottaa riisiä niin paljon, että sitä riittäisi kaikille suomalaisille. Kukaan ei kuitenkaan vakavissaan ajatellut, että tänään supermarketit ovat täynnä erilaisia riisituotteita ja jokainen perhe Suomessa voi syödä riisiä niin usein kuin haluaa.

  Mielestäni vaikuttaa siltä, että sama henkilöt jotka puolustavat globaalia markkinataloutta, kailottavat myös energiaomavaraisuuden autuutta.

  Ydinenergia on tarpeetonta, jos energiakysymykset ratkaistaan globaalisti. Ydinenergia on kestävän kehityksen periaatteiden kanssa yhteensovittamaton. Emme voi ratkaista omia energiakysymyksiämme jättämällä tuleville sukupolville yllätyksiä maan sisään.

  Ydinvoiman vaihtoehto ei ole uusiutuva energia. Ydinvoiman vaihtoehto on ylikansallinen globaali energiapolitiikka.

 18. “Uusiutuvien merkitystä on vähätelty. Onhan totta, että Suomessa ei tuulivoimalla voida tuottaa Suomen tarvitsevaa energiaa.”

  Ei koko energiaa, ei edes koko sähköä. 50% riittää, no ehkä 60%.

  “Toisaalta Saharassa voitaisiin tuottaa aurnkoenergialla koko maailman tarvitseva energiamäärä. Tätä pidetään kuitenkin teoreettisena ja utopistisena laskelmana.”

  Minäkin olen pitänyt Desertec-kuviota (http://www.desertec.org/) melko epärealistisena monesta eri syystä. Nyttemmin olen hieman lieventänyt kantaani, koska osia suunnitelmasta voidaan toteuttaa nykytekniikalla ja järkevin kustannuksin.

  Marokon ja Länsi-Saharan tuuliresurssi on varsin huonosti tiedostettu (http://saharawind.com/). Marokosta jo jo nyt 350 MW siirtoyhteys Espanjaan eli sähkökauppaa käydään jo.

  Periaatteessa AC-yhteyksiä voidaan jo nyt vahvistaa moninkertaisiksi ja sen jälkeen, jos tuotanokustannukset osoittautuvat niin alhaisiksi kun on arvioitu (alle 4 snt/kWh), voidaan kapasiteetissa tehdä hyppäys ja rakentaa 5-6 GW:n UHVDC-linkkejä.

  Rakennettu siirtoinfra olisi sitten käytössä termisen aurinkoenergian ensimmäiseen vaiheeseen. Tällöin ei termistä aurinkoenergiaa tarvitse rakentaa heti GW-tasolla, vaan liikkeelle voi lähteä pienemmällä volyymillä.

  Laittaisin ennusteen että jo 10 vuoden sisällä Marokosta virtaa luokkaa 10 TWh Eurooppaan ja tuo kasvaa ennen vuotta 2030 moninkertaiseksi. Sähkökauppaa käydään toki molempiin suuntiin.

 19. Jukka Leskelä

  Tommi Tynjälä nosti esille keskustelun kotimaisuudesta ja tuontiriippuvuudesta ja vertasi sähköä muihin tuotteisiin.

  On totta, että keskustelu sähkön tuonnista ja omavaraisuudesta on osin irtaantunut siitä markkinasta, millä elämme.

  Sähköä tuodaan ja viedään Suomeen ja Suomesta joka päivä. Yhteistä sähkömarkkinaa rakennetaan juuri siksi, että on järkevämpää toimia laajalla markkinalla kuin yrittää tehdä kaikki itse. Yhteisillä markkinoilla tarvitsemme vähemmän varavoimaa ja tuotanto voi sijoittua sinne, missä se on edullisinta tuottaa. Sähkö on siinä suhteessa kuin mikä hyvänsä tuote.

  Yhtä lailla ajatellen kansallista kilpailukykyä – eli sitä, mistä Suomi ja suomalaiset saavat elintasonsa – on tärkeä suhtautua sähköön samoin kuin muuhunkin teolliseen toimintaan. Jos haluamme hyvinvointia, vientiä ja teollisuutta, meillä pitää olla kilpailukykyä toimia yhteisillä markkinoilla.

  Jos vain ostamme kaikki tuotteet maailmalta emmekä itse tuota kuin palveluja toisillemme, maamme köyhtyy ja elintaso laskee.

  Sähkö on pitkään ollut meille kilpailukyky- ja hyvinvointitekijä. Olemme voineet nauttia edullisemmasta sähköstä kuin kilpailijat. Tämä on vaarassa muuttua ja muuttuu varmasti, mikäli emme itse rakenna tuotantokapasiteettia Suomeen.

  Sähköä ei voi varastoida merkittäviä määriä. Se tuotetaan ja kulutetaan yhtä aikaa. Olemme markkinan nurkassa. Jos meillä ei ole tuotantokapasiteettia, olemme aina vähintään yhtä kalliin sähkön piirissä kuin muutkin. Ja aina kun tulee tarjonnassa niukkuutta, meillä on kaikkein kalliimmat hinnat.

  Siksi teollinen tuotanto ei sijoittuisi Suomeen, vaan jonnekin muualle. Ja samoin suomalaiset kuluttajat maksaisivat sähköstään enemmän kuin muut.

  Meillä on erinomaiset edellytykset tuottaa sähköä, mutta kaikessa emme ole parhaimmillamme. Fossiilisia polttoaineita meillä ei ole. Puuta ja turvetta on paljon, niiden osalta polttoainekustannus rajoittaa kannattavuutta jonkin verran ainakin erillisen sähköntuotannon osalta. Samoin jonkin verran vesivoimaedellytyksiä. Tuuliolosuhteet kohtuulliset, mutta parempaa on lähialueilla. Jos voimme hyödyntää parhaiten rakennettavat alueet, voidaan uskoakseni meillä tehdä tuulivoimalla sähköä melko kilpailukykyisesti.

  Ydinvoimasta meillä on hyvät kokemukset niin käyttövarmuuden, osaamisen kuin turvallisuudenkin osalta.

  Sähkö on melko paikallinen tuote, vaikka markkinat olisivat laajat. Ajatus siitä, että sähköä siirrettäisiin yhteen suuntaan tuhansia kilometrejä, ei ole kannatettava. Sähköä hukkuu siirtoon ja yhteys on aina altis häiriölle, joko systeemin omalle tai ulkoa aiheutetulle.

  Jokaisella alueella on järkevä pyrkiä tuottamaan suunnilleen se määrä sähköä kuin siellä kulutetaan.

  Suomi on reunalla ja Venäjältä meille tuodaan sähköä jatkuvasti. Kun omaa kapasiteettia ei ole tarpeeksi kattamaan oma kulutuksemme, tarkoittaa se käytännössä sitä, että sähkön pääkatkaisija on itärajan takana.

  Ydinjätteen rooli korostuu minun mielestäni keskustelussa nyt aivan liikaa. On totta, että radioaktiivisuus säilyy todella pitkään. Se kuitenkin jossain ajassa poistuu jätteestä. Monissa teollisissa prosesseissa syntyy myrkyllisiä kemikaaleja, jotka eivät hajoa ehkä koskaan.

  Ydinjäte eristetään luonnosta, kun muut päästöt eivät luonnosta eristy, vaan ovat luonnon kierrossa tai alttiina joutua kierrolle koko ajan.

  Aikajänne on myös korostunut. Kuitenkin “jo” 500 vuoden kuluttua ydinjätekapseli säteilee ulkopuolelleen suunnilleen saman verran kuin mitä on luonnollinen taustasäteily. Kuitenkin varastointi mitoitetaan kestämään jääkausia.

  Peruskalliomme on luokkaa 1800 miljoonaa vuotta vanhaa ja se on kestänyt lukuisat jääkaudet.

  Minusta käsissämme on tulevia sukupolvia ajatellen huomattavasti suurempia syntitaakkoja kuin ydinjäte.

 20. …Leskelä esittää ydinenergiasta vain vanhan toistavaa propagandaa…

  …tässä lisää ydinvoiman vaarallisuudesta – että se siitä ydinvoiman “turvamarginaalista”:

  http://keskustelu.plaza.fi/ajassa/kotimaa/1793443/ydin-rikos/

  http://keskustelu.plaza.fi/ajassa/kotimaa/1811951/ydinalan-valhepaljastuksia-ii/

 21. YDINVOIMA: Ei lisää!!!

  Minä ja suuresti arvostamani kollega Jukka Leskelä teemme kumpikin tahollamme tärkeää työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Useimmista asioista olemme varmaankin samaa mieltä. Ydinvoimaa olen miettinyt pitkään ja kantani on vaihdellut. Nykyinen ydinvoimakantani on niitä harvoja asioita, joiden suhteen uskon ajatustemme eriävän – ainakin pinnallisesti.

  On totta, että edullinen sähkö on ollut tekijänä Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen kasvussa. Sähkön hintaan on vaikuttanut mm. sähköntuotannon yleinen tehokkuus, sähkön ja lämmön yhteistuotanto ja teollisuuden itselleen tuottama sähkö joko suoraan (esim. sellu- ja paperiteollisuus) tai ns. mankala-yhtiöiden kautta (esim. ydinsähköä tuottava TVO). Jotkut väittävät tämän johtuneen yhteiskunnan subventioista sähköntuotannolle. Ajatuksen taustana on ajatus siitä, että sähköntuotannon ulkoiskustannuksia (esim. ydinvoiman riskien vakuutuskustannukset) ei ole täysimääräisenä liitetty sähkön tuotantokustannuksiin.Viime vuosinahan olemme huomanneet, mitä kasvihuonekaasupäästöihin liittyvät ulkoiskustannukset päästökaupan kautta vaikuttavat sähkön kuluttajahintaan. Ydinsähkö on säästynyt tältä hinnannousulta, koska ydinvoimaan liittyviä ulkoiskustannuksia on huomattavasti vaikeampi arvioida kuin esimerkiksi hiilivoimalla tuotettuun sähköön liittyviä. Uskon kuitenkin, että kohtuuhintaista sähköä voidaan Suomessa tarjota jatkossakin ilman lisäydinvoiman rakentamista. Jos kohtuuhintaisella tarkoitetaan markkinoilla kilpailukykyistä, uskon siihen entistä vahvemmin. Myös muut maat painivat samojen sähköntuotannon ongelmien kanssa kuin Suomi, ja liian halvan sähkön elämä on ohi joka puolella.

  Jukka on oikeassa toistaessaan vanhaa sanontaa siitä, että emme voi elää pesemällä toistemme paitoja. Suljettu palvelutalous ei toimi. Hän kuitenkin unohtaa, että voimme aivan hyvin elää pesemällä muiden paitoja; näinhän kulmakaupan kiinalainen pesulakin elää. Suomalaisten palvelujen vienti ulkomaille kasvattaa suomalaisten hyvinvointia aivan samoin kuin teollisuustuotteiden vienti. Suomi on vienyt – ja vie jatkossakin – tavaroita, palveluja, osaamista, kulttuuria ja varmaan monia muitakin asioita. En usko, että viennin rakenteeseen vaikuttaisi merkittävästi energian hinta Suomessa. ”Suomi elää metsästä” oli nuoruuteni sloganeita. ”Suomi elää Nokiasta” voisi olla vastaava mantra myöhemmin. Metsäteollisuus, koneteollisuus, elektroniikkateollisuus, palvelut, suunnittelu, osaaminen: Suomen hyvinvoinnin kivijalka vaihtelee aikakausittain ja sähköenergian hinta ei ole tässä yhtälössä merkittävä tekijä.

  Teollinen tuotanto Suomessa vähenee ja siirtyy ulkomaille. Jatkossa palvelutkin siirtyvät sinne. Intia tarjoaa valtavia määriä koulutettuja insinöörejä ja englantia puhuvia innokaita työntekijöitä – pikku hiljaa suunnittelu, tuotekehitys ja palvelut siirtyvät sinne ja muihin maihin, jotka ovat kilpailukykyisiä. Energiahinnoilla ei ole mitään tekemistä tämän yhtälön kanssa. Meillä pitää olla osaamista, joka liittyy uusiin energiaratkaisuihin, energian tuotannon ja kulutuksen tehokkuuteen, bioenergiaan ja innovatiivisiin energiajärjestelmiin. Tällä osaamisella pystymme korvaamaan osan energiaintensiivisen teollisuuden jättämästä vientivajeesta. Suomen kilpailukyky tulevaisuudessa perustuu koulutukseen, innovaatiojärjestelmiimme, horisontaalisiin pätöksentekomalleihin ja moniin muihin asioihin, joita en luultavasti vielä ymmärrä. Se ei kuitenkaan missään tapauksessa perustu halpaan sähköön. Se voi osaltaan myös perustua ydinjätteen loppusijoitukseen, jos haluamme tehdä Suomesta Euroopan ja ehkä koko maailman kaatopaikan. Onhan meillä loistava peruskallio. En kuitenkaan usko, että tämä olisi riittävä tekijä pitämään Suomea maailman toimivimpien maiden joukossa.

  Jukka sanoo, että sähköä ei voi varastoida merkittäviä määriä ja että sen siirtäminen pitkiä matkoja ei ole kannattavaa. Näin on nykyisessä sähköjärjestelmässämme. Sähkön varastoiminen akkuihin kehittyy huimaa vauhtia lähinnä sähköautoteollisuuden buumin ansoista. Sähköä voidaan lisäksi varastoida muina energiamuotoina (esim. pumppuvoimalaitokset, lämpöakut). Vedyn tuottaminen merivedestä sähkön avulla on banaalia tekniikkaa; ainoa ongelma on vedyn varastointi-, kuljetus- ja käyttöinfrastruktuurin puuttuminen. Tasajänniteverkoilla ja superjohtavilla materiaaleilla sähköä voidaan kuljettaa lähes häviöttömästi tuhansia kilometrejä. Älykkäät sähköverkot vähentävät sekä sähkön kulutuksen että huipputehon tarvetta.

  Osallistuin taannoin Maailman energiajärjestön IEA:n seminaariin, jossa esiteltiin älykkäitä sähköverkkoja: esimerkkinä oli jääkaappi, joka osaa kuluttaa sähköä sähkön markkinahintojen vaihtelun mukaan. Jos sähkö on kallista, jääkaappi nostaa lämpötilan viiteen asteeseen, ennenkuin kompressori käynnistyy. Vastaavasti jos sähkö on halpaa, kompressori jäähdyttää kaapin kolmeen asteeseen. Jääkaapissa olevat tuotteet säilyvät neljän asteen ympäristössä, joten tarjottu palvelu ei kärsi laatuhäiriöistä. Itselleni tuli mieleen suomalainen kerrostalo, jossa joka asunnossa on oma sauna. Kuinka paljon perjantai-illan tehohuippuja voisi laskea, jos kiukaat keskustelisivat toistensa kanssa? Tämä ei aiheuttaisi mitään viihtymishaittoja asukkaille – kiukaathan joka tapauksessa ovat välillä päällä ja välillä pois. Riittäisi kun yhteiset päälläoloajat minimisoitaisiin.

  Suomalaisten energiainsinöörien pitäisi keskittyä tällaisten tulevaisuuden visioiden todeksi saattamiseen sen sijaan, että he tappelevat dogmaattisesti siitä, onko tuulivoima parempaa kuin ydinvoima. Uskon myös, että tämäntapaisten asioiden osaamisen kehittäminen voisi aidosti tuoda tulevaisuudessa Suomelle kilpailuetua ja hyvinvointia.

  Edelliset argumentit keskittyvät lähinnä siihen, voiko Suomi kasvaa hyvinvointivaltiona ilman ydinvoimaa. Mielestäni voi. Jos päätämme rakentaa lisää ydinvoimaa, ratkaisu- ja ajattelumallimme rajoittuvat tiettyihin olemassaoleviin kuvioihin. Jos päätämme olla rakentamatta lisää ydinvoimaa, avaamme maailmamme uusille innovatiivisille energiaratkaisuille, joita ehkä emme edes vielä tunne tänään.

  Perusargumenttini ydinvoimaa vastaa on kuitenkin edelleen sukupolvien välinen vastuuttomuus. Jukka sanoo, että ”ydinjätteiden rooli korostuu liikaa”, ”aikajänne on liian pitkä” ja ”meillä on tulevia sukupolvia ajatellen pahempiakin syntitaakkoja”. Kun itse olen tullut siihen tulokseen kokemuksen kautta, että ydinvoima on puhdas ja turvallinen tapa tuottaa energiaa tämän päivän Suomessa, miten voisin olla ajattelematta tulevaisuutta ja toisaalta ydinvoiman leviämistä maailmanlaajuisesti? Tämän päivän ongelmien ratkaisu on tärkeää ja meidän työtämme, mutta emme kuitenkaan voi siirtää ongelmia tulevaisuuteen ajatellen, että meillä on muitakin syntejä. Itse ajattelin aiemmin, että ilmastonmuutos on niin merkittävä ongelma, että mikä tahansa ratkaisu mukaanlukien ydinvoima, on tervetullut. Nyt kuitenkin ajattelen, että ydinvoima on osa ongelmaa, ei ratkaisua. Jos kiellämme ydinvoiman lisärakentamisen Suomessa, voimme kieltää sen myös muualla. Monet geologit myös sanovat, että aikajänne tarkastelulle on liian pitkä. Tämä pakottaa ihmiskunnan etsimään muita ratkaisuja. Osan näistä ratkaisuista jo tunnemme, osa on tulevaisuutta.

  Minun ja Jukan lapset ja lapsenlapset ovat ehkä tyytyväisiä niihin töihin, joita teimme ilmastonmuutoksen kurinalaistamiseksi. Heidän lapsenlapsenlapsensa 2200-luvulla saattavat olla kiinnostuneempia ydinjätteistä. Emme voi tietää. Haluaisin kuitenkin, että älykkäiden energia-asioita ymmärtävien ihmisten aika näinä päivinä kuluisi lähinnä siinä, miten voimme tehdä täysremontin nykyiseen luonnonvaroja tuhlaavaan energiajärjestelmään. Jos kuitenkin ydinvoiman kannattajat voittavat ja siitä tulee 2000-luvun tärkein energiamuoto, toivon että olen väärässä näkemyksessäni siitä, että tämä tuottaisi ongelmia tulevaisuudessa.

  Joka tapauksessa Suomi antaa pari miljardia lainaa Kreikalle tai on antamatta; myöskin Suomi rakentaa pari reaktoria tai on rakentamatta. Molemmissa tapauksissa voi olla hyviä tai huonoja vaihtoehtoja, mutta kumpikaan ei ole Suomelle kohtalonkysymys. Molemmat ratkaisut ovat kuitenkin pieniä legopalikoita siinä, millaista tulevaisuutta olemme rakentamassa.
  Tommi Tynjälä
  DI, energiatekniikka

 22. En usko, Tommi, että Suomessa olisi kovin montaa energia-alan todellista osaajaa (mitä Jukkakin on), joka ei ymmärtäisi missä mennään.

  Ydinvoima on auringonlaskun energiamuoto ja tilannetta ei muuta tilapäinen kasvupyrähdys. Sekä tuulivoiman että aurinkosähkön (eri muodoissaan) merkitys on uusinvestoinneissa pian kertaluokkaa ydinvoimaa suurempi ja tuo ero kasvaa joka vuosi.

  EU tulee jatkamaan uusiutuvan energian politiikkaa ja seuraavat velvoitteet kohdistuvat myös sähkön tuotantoon melkoisella varmuudella. Ei ole mitään mikä puhuisi tätä vastaan.

  Tämä johtaa Suomelle, EU:n jäsenenä, velvoitteeseen rakentaa merkittävä määrä uusiutuvaa sähkön tuotantoa (käytännössä tuulivoimaa) Suomeen. Jotain aivan muuta kuin tuo “haastava” 15-20 TWh, jota ET visioi.

  EU:ssa ei tule menemään läpi höpöhöpö siitä miten tuulella ei voi tuottaa kuin luokkaa 10% sähköstä.

  Suomen sekä lauhde- että yhteistuotanto säilyttävät myös kannattavuutensa yhdentyvillä Eurooppalaisilla markkinoilla, minkä johdosta jo yksi lisäydinvoimala tekee meistä selkeän nettoviejän. Kaksi lisävoimalaa ja velvoite lisätä luokkaa 10% uusiutuvan osuutta sähköstä tarkoittaa >20 TWh, jopa 30 TWh, nettovientiä, Viron ja Ruotsin kautta.

  Ruotsin kautta siirto lisääntyy ja tarvittaessa rakennetaan pohjoisen vahvistusten lisäksi Fenno-Skan 3 ja/tai sitten yhteys Porkkalasta Tukholman eteläpuolelle, kuten Pekkarinen eduskunnassa tänään mainitsi (möläytti?). Maksajana kuluttaja kantaverkkomaksuissa. Ai niin, muutama sata (kuka tietää monta?) miljoonaa menee kantaverkon vahvistamiseen pohjoisesta etelään.

 23. Pekkarinen eduskunnassa: “Erittäin todennäköisesti, jos nämä investoinnit toteutuvat, niin kuin hallitus esittää, niin Suomesta rakennettaisiin jostakin Porkkalan luota lisäksi meriyhteys tuonne Tukholman eteläpuolelle nimenomaan tätä vientiä varten ja joskus tuontiakin varten sieltä tänne päin.”

  Onko ET:llä lisätietoa tästä yhteydestä, jolla turvataan jatkossa Suomen lauhdevoiman vienti ja sähkön korkea hinta Suomessa?

 24. Petteri Haveri

  Seuraavien 10 vuoden suunnitelmissa ei ole kolmatta tasasiirtoyhteyttä Suomen ja Ruotsin välille. Koko Euroopan tason ajantasaisin verkkosuunnitelma löytyy ENTSO-E:n sivuilta (http://www.entsoe.eu/).

  Siirtoverkko Pohjolassa ja Euroopassa vaatii huomattavia vahvistuksia. Uusien ydinvoimalat edellyttävät jonkin verran vahvistuksia, mutta suuremmassa mittakaavassa ja pidemmällä tulevaisuudessa nämä vahvistustarpeet siirtoverkkoon jäänevät aika vaatimattomiksi verrattuna tuulivoimaloiden aiheuttamaan vahvistustarpeeseen. Tuulivoimaloista saatavat sähkötehot kun voivat ajoittain olla hyvin suuria. Tuulivoima-tuotannolla on monia varsin ongelmallisia ominaisuuksia, ja poliittisilla päätöksillä näitä ominaisuuksia on eri puolilla Eurooppaa vieläpä vahvistettu.

  Nähdäkseni tarvitseekin:
  - välttää tukiaiskilpailua, joka nostaa tuulivoiman rakennuskustannuksia
  - lisätä siirtokapasiteettia erityisesti Pohjois-Euroopassa, että heilahtelut tuulivoiman tuotannossa saadaan tasattua suuremmalle alueelle
  - muuttaa joka puolella Eurooppaa tukijärjestelmät sellaisiksi, että tuulivoiman tuotantoon “väärään aikaan” (so. kun kysyntää energialle ei ole) ei kannusteta
  - antaa markkinoiden ohjata tarvittaessa rajoittamaan tuulivoimatuotantoa alhaisen kysynnän aikaan tai varastoimaan ylijäämäenergiaa

  Ruotsin kauttasiirto voi muodostua haasteeksi. Keski-Ruotsin siirtoverkko tarvitsisi jo nyt vahvistusta. Suunnitelmat lisätä tuulivoima-tuotantoa Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan rasittavat tätä verkkoa entisestään, ja jos investoinnit siirtoverkkoon siellä viivästyvät, voi myös ruotsalainen tuulivoima alkaa siirtyä Suomen läpi Pohjois-Ruotsista Etelä-Ruotsiin.

 25. *Vai ei Helsingin, Tampereen ja Turun tusinamiliisit tajua mitä merkitsee tulla säteilytetyksi ihmiskuntana pelkiksi tuhkiksi? Ehkä teidän sitten pitää hakea selvitystä tyhmyyteenne ihan Tanskasta. Sielä kun kansa tajusi “ei LAINKAAN hyvä YDIN-tuhkaamana!” Ja lähti mellakoiden kaduilleen mätkimään poliiseilleen päähän, ettei halua kuullakkaan ydinmassamurhaajakoneista Tanskassa.

  Nytkin taas Suomi silkkaa supertyhmyyttään on kantamassa miljardin toisensa perään AINOANA tyhmänä Pohjoismaista EU:n mustaanaukkoon. Ehkä tästä näemmekin sen miksei maamme edes ansaitse olemassaoloa muiden valovuosia sivistyneempien Pohjoismaisten valtioiden rinnalla. Ehkä tosiaan olisi aika karata meidän 2/3 osaa ydinvastaisesta maamme enemmistöstä Häslingin seinätyhmiä ydintusinamilitäärejämme vastaan tajuamaan, ettemme halkuakkaan tulla Euroopan ydinsaastakaatopaikaksi, vaikka sillä POLIISIT verirahoijaan politikkojen lailla ydinalalleen tienaa.

  Y-steriliys tullut tappaakseen!

  L.S. 08.05.2010:”Lapsettomuus yleistyy hurjaa vauhtia. Graviditas- klinikan lapsettomuuslääkäri Eero Varila arvioi, että jopa joka neljäs pareista kärsii lapsettomuusongelmista, (25%). Vielä kymmenen vuotta sitten arvio oli joka kuudes (16,7%). Kaksi Rauman seudulla asuvaa naista kertoo, miltä tyhjä syli tuntuu: “Se on kuin kuolema kerran kuussa. Välillä olen ajatellut, että olisi helpompaa kuolla, kun raskaustesti näyttää hoitojen jälkeen negatiivista, Anne kuvailee.”” Luvut ovat musertavia tajuta. Ihmiskunta on tässä ja nyt siirtymässä ydinvoimallaan tilanteeseen, jossa globaali taustasäteilyn päästökasvut ujuttaa miljardien ihmisten maailmamme sukupuuttoon steriloivaan tilaan, josta ei enää ole toivoa sukumme jatkaa.

  Varmaan huomasit, että meikä aika “äreesti” reagoi tuohon tietoon, että ihmiskunnan steriliys kasvaa joka vuosi +1%. Niin siis jos nyt oletetaan yksinkertaistaen, että ihmisen jatkoikä luokkaa 100v ja joka tuleva vuosi steriliys kasvaa +1% niin tarkoittaisi faktaksi muutettuna KAIKKI NYKYÄÄN SYNTYVÄT lapsesta asti taustasäteilykasvatetut ikäluokat on karkeasti laskien 100% STERILEJÄ käyvien 420kpl siviiliydinreaktoripäästöjen voimin! Vielä yksinkertaistetumpana, jo NYT elävä sukupolvi on menehtymään tuomittu maailman viimeisin ihmissukupolvi IKINÄ! Musta niin käsittämätön faktatietio, että taidanpa kipaista oksentamassa. Kun tajuaa, että tämä kaikki eikun vaan pahenee jatkoon. Koskee toki MYÖS kaikkia ympärillämme olevia eläimpopulaatioita, kaloja, kasveja! Ja ennenkaikkea tämä merkitsee myös sitä, että nykyinen ydinrikollishallinto tekee kaiken tämän tieten ja t a r k o i n tahtoen! Sitten tulee myötään mieleen, eläinsukupolvet on luokkaa 10v ja ruokakasvisukupolvet alle, niin mistä nykäistään ruuat ja muut steriilisiemenin? Eikun hei tämä ydinhomma on JO mennyt niin yli siedon äyräitten, ettei minkäänlaista rajaa! Siksi siis poliisit ei näistä haluaisi sanaakaan kansalle päästää!

  Muistutukseksi siitä miten alati kasvavat ydinvoimaloitten beettasoihtuernergiavirrat tuhoavat konkreettisesti maailmaa ympäriltään. Joku 100km ns. turvaraja on siis nykysäteilytasoilla tunkkainen menneisyyden harha. Säteilyn energian kylvyt vaeltaa l a i m i s t u m a t t a matkallaan jopa tuhansia km ei ole minkäänlaatuista estettä! Juuri tällainen kuva pystyy tämänkin järkyttävän faktan todentamaan. Edes valtaisat suojatut TV-lähettimet eivät ole ydinsaastalta turvassa:
  http://kuvaton.com/k/UZL.jpg¨
  [img]http://kuvaton.com/k/UZL.jpg¨[/img]

 26. Et tainnut Petteri vastata kysymykseen. Eli onko ET:llä tietoa uuden yhteyden suunnittelusta. Vai onko arka aihe tämäkin?

  Tuolla yhteydellä estetään (myös kahden ydinvoimalan tapauksessa) aluehinnan eriytyminen Ruotsista, jolloin olemme Ruotsin kautta jatkossa kiinni Keski-Euroopan hintatasossa. Tämä taas on edellytys kahden lisävoimalan kannattavalle rakentamiselle.

  Jos Suomessa todella mentäsiin tilanteeeseen että ydinvoima löisi laudevoiman kokonaan alas, niin hinta laskisi niin ettei ydinvoimaloiden rakentamiselle olisi taloudellisia perusteita (investoijan kannalta). Tämän vuoksi pitää investointipäätöksiä tehtäessä olla varmuus että siirtokapasiteettiä rakennetaan tarvittaessa niin että lauhde pysyy tuotannossa, hinta korkealla ja Suomi nettoviejänä.

  Tämän taisi Pekkarinen meille muutama päivä sitten kertoa.

 27. SUPERRASKAAT.

  Keino OHITTAA kiellettyjen tekstien autosensori mm. kuvan “URL 5″ rajaajaesto näppärästi.
  Mangnetroni, elektroniputkieroosioita.

  *21.05.2010 Opin VIHDOIN ohittamaan nettejä riivaavat kuvien tallennuksen estosysteemit lyömällä kiellettyihin koodeihin väliiin välilyönnit. Näin kuvan saa jopa kopipastattua suoraan Googlenkin hakuun. Kokeilin systeemiä ensin armeijan “Survivalistifoorumiin” ja sain jo sielä nettipoliisit hyppimään raivosta. Muuta kun innokkaasti heti perään samaa tekniikkaani myös mm. Celin Diodin fooruminestoon. Puri niin hyvin, että linjalikennepoliisit alkoivat häirintäkatkomaan ja vilkuttelemaan konettani JO TEHDESSÄNI noita välilyöntejä vallan vinhasti! Linjahäirintää tuli niin paljon, että lähetin tekstini pakosta ihan sokkona välkkyvänä massana. Oli pakko katkoa tietokone alas, virrat ja akut pois, jotteivat tule ihan kotiin riehumaan taas. Mutta p u r i ja toimi! Niin hemmetin kiva kikka ohittaa nettimiliisit omimmilla alueillaan, jotta piti taltioida dokumentiksi jatkoon.
  ————
  Salatuimpia kuvia säteilyvaaran maailmoistamme!
  Joiden takia ydinhallintovirannomaisemme sumeilematta kaukotuhosi ja varasti satojen arvoisia laitteistojani! Mutta tässä sensaatiodokumentteja vaan SILTI ON!
  ___________________________________________

  Aiheeseen liittyvää materiaalia. Pari analyyttistä kuvaa ennen kuin magnetronin sahasin auki:

  (Yhdistät vaan välit ja kuvat toimii!)
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s Y . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s y . j p g

  ja tältä laite näyttää poikki sahattuna kuparisisuksineen.
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s l . j p g

  Pari hienomekanista ydinkuvaa kestomagneettiparin sisältämistä anodiresonaattorin täyskuparilamelleista ja iskostuneesta kilowattiluokan säteilyeroosiomustumistaan.
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s A . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s j . j p g

  Säteilysinertävästi hehkuva “kohtalokkain” kylmäkatodi!
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s B . j p g

  Poraudumme lähikuvissa kylmäkatodin säteilyeroosiomaailmaan tarmolla. Huomaa jo alusta, miten kohtion juureen on säteilyerosoitunut mm. sinitähtikuvio.
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s 8 . j p g

  Pari kuvaa siitä miten beetta-, röntgen-, mikroaalto- yms. säteilytuhoutumat pahimmillaan höyrystää metalliatomien kanavasäteilyn infernossa katodin kuin karppuisaksi helvetin esikartannoksi. Todellisia shokkikuvia, miten esim. kupari,(sinistymät ja kupariruskeataskut), höyrystyy metallien pinnoille sekaviksi kuonakasoiksi.
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s T . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s I . j p g

  Kauhistu, järein vieteriteräs sulaa kuin jää plasmakaasuikseen kuin tyhjää vaan SÄTEILYEROOSIOIDEN tykityksissä.
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s G j p g

  Katodin teräsmetallireunaan palanutta kuparikarstaa. Laadukkaita ionipommituskraaterointeja katodieristereunasta.
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s S . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s J . j p g

  Kylmäkatodi ja huomaa erityisesti vieterin eroosion lasku hatun suojaanpäin. Kaksi täsmäkuvaa katodihatusta.
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s H . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s i . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s g . j p g

  4 Shokkikuvaa säteilyeroosiokuonista jonka kierrätysmetallien läpi perheen vetesi ydinalaterveisinä virtaa!
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s 3 . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s 0 . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s t . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / z s C . j p g
  —————

  Sent: Friday, May 21, 2010 3:12 AM Subject: Kylmäkatodi.(Mikroaaltouunissa.)

  > Ahaa, kylmäkatodin kaasu saa ionisoitua! Sen ionit lentävät sitten
  > katodiin ja näin auttavat elektroniemissiossa. Netistä löytyi vain, että
  > siellä on jotkut terävät kärjet, jossa tapahtuu alkuionisaatio, mistä prosessi lähtee käyntiin.

  *Tärkeä huomio! Eli juuri s i k s i kuvaamani magnetronin katodi on osin kyhätty kidekuutiorakenteista, jotta saataisiin kärkikoronaa liikkeelle helpommin purkautumaan magnetronipuitken kaasuionisaatioksi.

  Wikipediassakin (englanninkielinen) mainittiin
  > vain, että joissain on ollut myös beetasäteilijää aloittajana.
  > (Mainittiin kerran lyhyesti; kun taas muut kylmäkatodityypit toistettiin 2-3 kertaa laveasti selitellen.)

  *Beetasäteilijää noin vaan miljoonien kierrätyskuparivesijohtoihin tonneittain. Ei toden totta ihme miksi aihe on totaalinen tabu!

  > No, löysin myös Googlen tekoälyä varten skannatun kirjan menneiltä
  > vuosikymmeniltä. Siellä sitten todettiin, että yleistähän se on laittaa
  > kylmäkatodiin säteilijää! Alphaa, röntgeniä, gammaa… muut säteilylajit
  > olikin mainittu, paitsi wikipedian pakkoraossa myöntämä beta! Tahallaan
  > siis on tieto jätetty mahdollisimman vajaaksi, kuten aiemminkin on tullut huomattua.
  >
  > Radium-226 on ollut se yleisin aine niin kylmäkatodeissa kuin
  > valaisumaaleissakin. 50-luvulla tungettu vähän joka paikkaan. Veikkaan,
  > että nykymagnetronit on toteutettu jollain noilla vaihtoehtoisilla
  > metodeilla, vaikka säteilevä katodi on tietenkin muilta
  > ominaisuuksiltaan houkuttelevan ylivertainen. Onhan ne niin tarkkaan
  > kartoitettu nykyään senkin takia, että porho voi saada omaan haarukkaan aktiiviaineita.

  *On se toki selvää, ettei ydinturvapoliisistot yms. sallisi kierrätysradiumeja itselleen, toki kaikille muille sitäkin enemmän! Olen kuullut, että säteilytuhojen räjähtäessä käsiin 60-70-luvuilla on kylmäkatodilaitteisiin alettu laittaa mm. radioaktiivisia haihtuvia kaasuja. Näin laitteen sisuksen säteilyn puoliintumisarvot lyhenemään vuosimiljoonistaan hiukan ja mikä maukkainta saadaan rikkinäisen laitteen säteilyt KAIKKI esteittä romuttamoistaan kiertämään ympäristöömme hallitsemattomina laajasti leviävinä kaasuina. Eikös kätevää päättäjiltämme? Huomasit varmaan, miten kuvissani vilahteli kylmäkatodin seoksesta sekä kuparisulfaatin-, koboltin sinistä, että myös höyrystynyttä ionisoitunutta kuparinruskeametalloitumaa myös.

  > Minulla kyllä on romuvarastoissani jo valmiina magnetroni, että eikun mittaamaan!

  *Tuo tieto ON mulle TÄRKEÄ! Että osaa edes osin asennoitua siihen mitä nimenomaan NYKYAIKAISESSA magnetronissa tuppaavat käyttämään. Kas kun radium 226 testipöydällään EI oikein iske! Ongelmaa lisää vielä se, että mikroaaltouuni tuli vasta 70-luvulla kunnolla markkinoille ja siksi aiheesta ei saa mistään sensuroimatonta vanhempaa kirjatietoa. Oli erittäin tärkeää, että sain faktaa myös vapaammista ulkomaalaistiedostoista maailmalta. Odotan lisäksi jännittyneenä Rad mittaustuloksiasi.

  > Hienoja, suorastaan alienmaisia kuvia! Lasi ei näytä lasilta ollenkaan!

  *No sitähän minäkin! Erityisen mielenkiintoista kerroskuvantamista esittää mahdollisuudet valotta alta ja päältä ja eri painoarvoisa myös ristiin. Saa päräyttäviä ja vinkeitä kuvasetlerssejä toden totta ällistyttäviä erikoisanalyysejä. Ja kuten olemme tottuneet. Maailman ensi-iltamateriaaleja, kuinkas muutenkaan aiheesta, jota kukaan muu ei ole kyennyt vuosisataan missään maailmalla ottamaan!

  > Hyvään laatuun kamera pystyy, vaikka halpaa hintaa selittää nämä, ettei
  > suurennos varmaan ole oikeasti neljääsataa, vaan samaa luokkaa kuin
  > Vellemannissa. Ei mitään standardilähtötasoa ehkä ole, mistä
  > suurennoksen kertautuisen pitäisi alkaa. Voi jopa olla, että 400x
  > saavutetaan kun laitetaan digitaalizoomia lisäksi, eli suurennetaan kuvaa, mutta se on aina huono!

  *Jotain tuon tapaista kelailin myös. Veikkaan, toi myyty halvempi 200-kertaa suurentava sitten jäänee tosiaan 100 kertasuurentavaksi. Ilmeisesti miten kunnon suurennoksessa valo prismoittuu eri värien suttuisiksi sateenkaaritaitoksiksi on osasyy siihen miksei 200-suurennosta rajumpaan “oikeasti” mennä. Tarkoitan, ei kai se paksumpi linssikuperuuslisä niin maltaita sinällään maksaisi?

  > Vaikka on se 2 Mb, niin ei kuvan pikselimäärä autuaaksi tee, optiikka merkitsee enemmän.
  ————

  Tiukkapipofoorumille kyytiä

  *21.05-10. Aikasten paha. Kirjoitin johonkin hemmetin armeijan ylläpitämään “Survivalistifoorumiin”. No joku ammuksia, kaasunaamareita ja pyssyjä pullollaan oleva sotafanatikkofoorumi joka tapauksessa. Koko foorumi oli miinoitettu tarkoin suojaan ulkopuolisilta niin, etten mm. saanut sinne ainoaakaan kuvaton kuvaani. Vaan aina tuli joku hemmetin “Url 5 kuvan antokielto”. No olen lukuisat kerrat aiemmin turhautuneena epäonnistunut lähettäessäni tuollalailla suojattuun foorumeihin kuviani, vaan nyt ONNISTUIN! Eli pätkin jok ikisen osoitteen koodeksin näin: “h t t p / / k u v a t o n . c o m / k / z r t k . j p e g ” No sensurointii noin hupaisin tuloksin petti! Pian sain kuvia läpi kokonaisen liudan ja pistin menemään samantein koko magnetronijuttuni kuvagallerioineen päivineen! No seurailin tovin ja nyt sitten moderaattori, joka muuten yllätys, yllätys sotahulluna tituleeraa itseään mm. konekivääriluodin kuvillaan kommentoi näin:
  ————–

  sportster2 Moderaattori Liittynyt: 28 Lok 2009
  Viestejä: 600 : Items
  Lähetetty: Per Tou 21, 2010 1:15 pm Viestin aihe:
  ——————————————————————————–
  Lukitsin tämän ketjun väliaikaisesti jahka selviää mistä on kyse.
  _________________ 7.62×39=297.18
  ———–
  *Nauroin kippurassa! Olivat huomanneet, miten olin kyennyt murtamaan heidän asentamansa kuva-ansat tavalla, joka pani armeijankin nettipoliisiosastot ällistelemään. Eikä muuten pelkästään siksi! Vaan koska väkisin esiin runnomani aihe niinmuodoin mursi yli 60v sotasalaisuus ja säteilyomertat niin tutkalaitteitten mangnetronkuvineen kuin säteilyeroosiolöydöksineen päivineen. Oi kun olen onnesta mykkyrällä! Mitä aika hulppeaa?)

 28. Petteri Haveri

  Pohjoismaisen markkina-alueen yhtenäisyys edellyttää uusia siirtoyhteyksiä, erityisesti lisää siirtokapasiteettia tarvitaan Etelä-Norjaan ja Etelä-Ruotsiin. Suomi ja Ruotsi ovat olleet pääsääntöisesti saman hinnan aluetta viime vuosina. Markkina-alueen yhtenäistämiseksi suunnitteilla olevat johdot tulevat kuitenkin tarpeeseen.

  Minulla ei ole tiedossa, että Suomen ja Ruotsin välille suunniteltaisiin jo nyt kolmatta tasasiirtojohtoa. Ajantasaisimman kokonaiskuvan merkittävistä hankkeista saa ENTSO-E:n 10-vuotissuunnitelmasta.

  Markkina- ja tuotantotilanteesta riippuen Suomesta viedään ja Suomeen tuodaan sähköä. Nyt suunniteltavat uudet johdot lisäävät mahdollisuuksia siirtoon molempiin suuntiin.

 29. “Nyt suunniteltavat uudet johdot lisäävät mahdollisuuksia siirtoon molempiin suuntiin.”

  Mahdollisuus siirtoon molempiin suuntiin kyllä lisääntyy. Käytännön siirto lisääntyy yleensä toiseen suuntaan enemmän kuin toiseen.

  Muistaakseni jossakin Fenno-Skan 2:n esityksessä esiteltiin kaapelin käytön pysyvyyskäyrä tilanteessa, kun OL3 on valmistunut. Vienti Ruotsiin oli normaalivesivuonna noin 3 kertaa suurempi kuin tuonti Suomeen.

  Eli toisin sanoen. Jos Fenno-Skan 2:a ei rakennettaisi niin OL3 laskisi sähkön hintaa ja CO2-päästöjä Suomesa jonkin verran enemmän, mitä nyt tulee käymään.

  Btw.

  ENTSO-E:n 10-vuotissuunnitelmassa on Nord.Link-yhteys mutta ei NorGer -yhteyttä. Onko epärealistista olettaa että molemmat rakennetaan vai mikä lie syynä ettei NorGeria mainita?

 30. Petteri Haveri

  Lisäsiirtoyhteyksistä saatava hyöty ja sen jakautuminen sähkönkäyttäjille, sähköntuottajille ja alueittain vaihtelevat vuosittain. Laajempi markkina-alue ja riittävä siirtokapasiteetti lisäävät kokonaishyvinvointia.

  Päästötön kapasiteetti vähentää hiilidioksidi-päästöjä, ja mitä laajempi markkina-alue on käytössä, sitä parempi on alhaisten muuttuvien kustannusten voimantuotannon käytettävyys. Tyypillisesti päästöttömät tuotantomuodot on muuttuvilta kustannuksiltaan hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa tuotantoa edullisempia (esim. ydinvoima, vesivoima, tuulivoima, etc.).

  NorGer-johdon puuttuminen ENTSO-E:n 10-vuotissuunnitelmasta on havaittu, ja sitä ovat kommentoineet mm. Nordenergi ja EWEA. NorGer poikkeaa Nord.Link-hankkeesta ainakin siten, että se on ns. kaupallinen kaapelihanke.

 31. “Laajempi markkina-alue ja riittävä siirtokapasiteetti lisäävät kokonaishyvinvointia. ”

  Koska molempien lisäydinvoimaloiden sähkö menee käytännössä kokonaisuudessaan vientiin niin Suomen tulevassa tilanteessa voisi asian kiteyttää:

  Sähkö heille – jätteet meille!

  tai laajemmin

  Sähkö heille – riskit meille!

 32. Ydinvoimalakauppoja maailmalta.

  Libyan johtaja Muhammad al-Gaddafi tunnettiin taannoin arabimaiden
  terroristien suojelijana. Mainettaan parantaessaan hän päätti satsata
  tekniikkaan, joka takaisi maansa kohoamisen hyväksyttyjen valtioiden
  joukkoon. Ensin päättäen muuttaa erämaavaltionsa viljan tuottajamaaksi
  keinokasteluprojektein. Siihen tarvittavaa vettä hänellä oli maansa toisella
  laidalla olevissa keitaissa. Muhammad rakennutti kalliilla maanalaiset isot
  teräksiset satojen km putkilinjat maan alle. Kooltaan massiiviset,
  kokonainen tankkikolona olisi niissä mahtunut kulkemaan. Pian huomattiin
  eräs keskeinen lisäongelma. Mahtavan kasteluvesimäärän siirtäminen vaatisi
  valtavasti energiaa. Libya toki on öljyntuottajavaltio, öljy olisi
  mahdollisuus tulla pumppujen ilmalauhduttimilla energiavaihtoehto. Mutta
  Gaddafin maine oli mennyt terroristeissa ja lentokoneitten räjäyttelyissä
  nolliin. Maansa johtaja kyllä tiesi miten roskavaltioksi boikotoitu Libya
  saataisiin arvostetuksi maailman silmin. Tehdään kuten Suomi, haalitaan maa
  väärälleen ydinvoimaloita ja ydinmateriaaliaan myyvien silmissä maa muuttuu
  kultaa arvostetummaksi päivässä! Olemme huomanneet tie maailman
  terroristikuninkaasta on helpointa muuttaa ylistetyksi johtajaksi yhdellä
  keskeisellä tavalla nykyään. Venäjä vallan innostui tarjoamaan voimaloitaan
  Ranskaa innokkaammin ja peräti 4kpl ydinhanketta tehtiin. Taas IAEA sai
  iloita maailmalla jylläävästä ydinbuumista vailla vertaa. Kuivuuden
  runtelemille saataisiin jatkossa myytyä satamäärin uudenkarheita unelmien
  ydinvoimaloita.

  Tuli sitten vastaan päivä, milloin Gaddafi sai ydinvoimaloittensa 4
  kullankiiltoista starttiavainta käteen ja kansa riemuitsi. Nyt
  Arabikehitysöljymaa isketään maailman tajuntaan myös edistyksellisenä
  ydinmahtimaana. Tai no. . . Venäläistoimittajat totesivat, reaktorien
  starttaavan h e t i, kun saisi tarvittavan jäähdytysvetensä. 1 500L/s
  jokaista 1000MW sähkötuottotehoaan varten oli pyyntiminimi. Hieman hämillään
  al-johtaja sitten kysyi, eikö pumpattu kasteluvesi riittäisi siihen? Loput
  kuumenneena pellolle kasteluun? No ei ihan. Sanoi venäläismyyjä.
  Ydinvoimaloitten hukkalämmön haihdutustorneista menisi vettä taivaalle
  haaskuun yhtä nopeasti kuin ydinvoimalat sitä pumppaamaan pystyisi. Hieman
  epäuskoinen ja jo raivonsa punaama Muhammad tokaisi, kävisikö Välimeren
  rannikon merivesi jäähdytykseen? Ei käy, hengenvaarallisen kuumaa yli +30C
  lauhdevettä ei ydinvoimala kestäisi lainkaan. Vain Suomi kuulema enää ottaa
  megariskit ylilämpimillä lauhdevesillään, mutta mikään oikeasti sivistynyt
  maata ei IAEA salli käyttää moiseen tappometodiin ikinä! Kuulema
  suolavedenkään haihdutustorni ei niinikää toimisi, koska kertyvä
  suolatonnistohaihdunta tappaisi hetkessä kasteluun tarkoitetun valtion
  peltoineen päivineen! Nyt IAEA yhä edelleen kauppaa innokkaana ydinvoimaa
  ratkaisuksi kasvavan vesipulaan maailmaan! Kiina luopui jo tuhansista
  Y-aikeistaan, mutta Libyan 4 uudenkarheaa ja myös jatkossa ikuisesti
  starttaamatta jäävää esimerkillistä ydinvoimalahanketta on vetävä
  ydinbuumiaihe kaupattavaksi hölmöille johtajille. Sitä kannattaa käyttää
  maailman tulevan kuivuuden eston ihanaisena malliesimerkkinä ydinvoiman
  kyvyistä. Vai voiko? Kysykää sekä janoisilta, että nälkäisiltä, ETTÄ
  sattuneesti nyttemmin myös rahattomilta libyalaisilta!)

 33. Ruiskujumbon tuho osa ll.

  Eilen 7.6.2010 lähetin viestin miten Suomessa 2-viikkoa boori, barium, alumiiniruiskutuksissaan ollut NATO:n erikoisjumbojetti nilkutti Olkiluodon yli poispäin länteen korjattavaksi. Mm. sen oudoista suurista meluista yms. tavoistaan kallistellen tyhjentää myrkkyruiskutustankkinsa ensin oikea ja sitten vasen TVO:n päälle oivalsin mistä on kyse. Oli tapahtunut NATO ruiskukalustoissa jotain poikkeuksellisen pahoja. Lennosto oli tuhonnut koneensa moottorit jatkuvissa lennoissaan Olkiluodon säteilyeroosion tuhoamissa ilmanaloissa alta aikayksikön. Kone lensi jatkoista päätellen USA:han asti täysremontointiin. Seuraavana päivänä sitten MTV 3 Texti-TV:

  “USA Loukkasi Suomen ilmatilaa. Yhdysvaltalaisen koneen epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa Ahvenanmaan alueella,(Olkiluodon viereltä). Epäilty loukkaus tapahtui tänään aamupäivällä klo 11. Puolustusministeriön viestintäjohtajan Jyrki Iivosen mukaan sotilas- tai valtion kone. Tapahtuman arvellaan aiheutuneen reittiohjeista, joita kone on saanut ilmailuvirnanomaisilta. Rajavartiolaitos on aloittanut tapahtuman tutkinnan.” USA oli heti jo seuraavana päivän hädässään pyytänyt koneensa hakemaan ilmanäytteitä TVO:n ydinvoimaloiden syytämistä huippuvaaralliseksi osoittautuneista säteilyeroosioplasmoista miksi koneensa oli vaurioitunut. Tästä oli kyse. Onneksi otin tilanteesta koko ajan kuvia. Ensin näytettä eilen poikkeuksellisen meluisana Olkiluodon yli klo 14:15 kiemurrelleesta myrkkylastitankkinsa sinne tyhjentäneestä tuhoutuneesta NATO jumbojetistä.
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / o Q P . j p g

  Seuraavana päivänä tilanteen koko karmeus alkoi selkiytyä. Koska raskas myrkytyskalusto oli poistunut, komennettiin Tampereen pienemmät vara-Hornetit apuun. Kuvitelkaa edes y h t ä ainoaa päivää ei Olkiluodon päälle kasautuvat hälyttävän korkeat ionisaatiokasvun pilvet voinut odottaa. NASA oli yli yön mitannut hurjistuneena kohoavia punaisia ylitysionisaatiohälytyksiään. Mikä kuvaavinta TVO:lla VAIN toinen voimala on edes käynnissä. Illalla 07.06 katselin miten koko seutukunnan taivas alkoi jo uhkaavasti pinkkipunastua. Eikä havaintoni ollut lainkaan väärä. ESA oli antanut jo aamusta Tampereen lennostolle hätähälytyksen. Säteilyionisaatio oli kasvanut vaarallisen korkeaksi. Koneet eivät joutaneet odottaa edes normaaliin tapaansa ilman tyyntymisiä, ei edes pilvien häviämisiä. Alueelle oli kerta kaikkiaan pakko saada neutronisieppausruiskutuksia, tai tuli kauheita. Koska raskas ruiskutuksen kalusto oli tohjona palvelevia kevyitä lentokoneita lensi kaksittain aamusta iltaan tuuliseen taivaankanteen ristiin rastiin. Ja tällaista dokumentaatiota sain. Huomaa miten ruiskutusvanasta irtoilee valtavia kanttarellimaisia pölyhuiskuja tuulen repimänä sinne tänne:
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / o Q r . j p g
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / o Q q . j p g
  ————-

  Loppuiltaa . . III

  Miksi sitten nimenomaan Ruotsin ja Suomen kiehutusvesireaktorit ovat näin erityisen tuhoisia beetasoihtuionisaatioita syytäviä kuoleman loukkuja? Ruotsin ydinvoimalat ovat jo vuosikaudet olleet jopa 60 % alitehoajoissaan, koska niiden vaarallisuuteen puututtiin JO IAEA toimesta vuosia sitten. Lisäksi yhä IAEA tekee siellä täystuhonsa tarkastuksia. On luonnollista, että myös niiden Olkiluodon sisarlaitoksien yliaggressiiviset neutronivuopäästöt, muut beetasoihtuamisten ja ilmaionisaatiovuotojen jatkuvasti jyrkästi kasvavat tritiumien, deuteriumien vuodot saavat kasvavaa huolestumista osakseen. Ei pelkästään koska kyseiset voimalat ovat tuhonneet jo mm. koko Selkämeren. Virkistetään muistia vielä miten tämän logaritmisen vuotokasvunsa tuhon kirjoitti ydinala maamme salatuimmassa Turun yliopiston SYKEsarja B7 tulosteessaan:
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / o l y . p n g

  Kornia kuvaliitettä miltä TVO:n päällä oleva taivas näytti 08.06.2010 illalla klo 23. Kaikki kuvassani näkemäsi pilvet on 6h viimeisen myrkytyksen päättymisestä yhä liikkumatonta keinotekoista kuolonhuurua lentokoneista! Koko päivän putkeen Tampereen lennosto oli myrkytellyt surutta pitkin Eurajoen seutukuntia sellaisella kiihkolla, jota en ole k o s k a a n ennen edes täällä nähnyt. Jotain todella, todella pahaa on kiihtyvästi tapahtumassa kun jopa USA:n lennoston sotakoneitten oli pakko tulla mittaamaan Olkilutoseuduille miksi TVO:n päällä oleva taivas uhkaa vääjäämättä kasvaa ylikriittiseen säteilyn kertymän fissiopalamistensa ryydittämään massaan! Tätä on enää vaikea edes luonnehtia. Mllainen moraalittomuutensa huipun ihminen voi olla tällaisen tuhonristin pinkkitaivaan alaisuudessa tuppisuuna? Mikseivät ydinalastamme vastaavat valtiorikolisemme tee sitä mitä Ruotsissa. Vaadi TVO:lta edes minimiä, tehonsa rajuja alassajoja? Yhdestä kuitenkin olen tällaisen kauhukuvan edessä varma. Tämä ei ENÄÄ pysähdy tähän, vaan jotakin alkaa tapahtua puoleen tai toiseen tai maa nimeltä Suomi katoaa lähivuosina tieten ydinvoimin tekemän rikostaivaan alta. Jos USA:n ilmaloukkauksien kaltaiset jotain kertoo menee kohta mukana massoittain myös muuta maailmaa.
  h t t p : / / k u v a t o n . c o m / k / o l 7 . j p g

Jätä kommentti


*

Ydinreaktioita Facebookissa
Seuraa meitä twitterissä
Navigoi
Kategoriat